En brygga vid en sjö.

Våra boenden för vuxna

Tillbaka till boenden

Humana Individ och familj har flera HVB, LSS-, korttids- och särskilda boenden samt stödboenden med anpassat innehåll för män och kvinnor från 18 år och uppåt.

Olika inriktningar

Flera av våra enheter är särskilt inriktade på vård och behandling av personer med samsjuklighet och missbruk. Vi har även enheter för familjebehandling och neuropsykiatrisk problematik. Samt enheter som är specialiserade inom psykiatri, geropsykiatri och demensvård för personer med eller utan somatiska omvårdnadsbehov. Vi välkomnar även personer med BPSD och utagerande beteenden.

Placeringsförfrågan