Humlan har verksamhet Ockelbo. Vi arbetar med föräldrar och barn i åldrarna 0-16 år samt familjer som väntar barn. Humlans HVB arbetar med behandling och/eller utredning.

Om Humlans HVB

I Ockelbo har vi även förskolan Lilla Jag som kan ta emot barn från båda verksamheterna under placeringstiden. I verksamheten finns ett antal utslussningslägenheter.

Vår huvudsakliga målgrupp är barn med sina föräldrar där föräldraförmågan sviktar på grund av olika svårigheter såsom exempelvis:

  • Anknytningsproblematik
  • Relationsproblematik
  • Medberoende- och drogproblematik
  • Neuropsykiatrisk problematik
  • Våldsutsatthet
  • Asylproblematik
  • Skyddsbehov

Vi har hela landet som upptagningsområde och tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Vi tar även emot akutplaceringar.

Mer om Humlans HVB

Kontaktinformation