Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Så här hanterar Humanas enheter för vuxna situationen med Covid-19 (corona)

Tillbaka till Boenden

Då vi har personer placerade i våra vuxenenheter som utgör en riskgrupp har vi vidtagit en rad åtgärder för att minska smittspridning på våra enheter för vuxna. Vi har bland annat infört besöksrestriktioner, vi genomför aktiviteter i mindre grupper samt planerar så att vår personal arbetar med så få klienter som möjligt.

Nuläge
Verksamheten fungerar bra. Våra medarbetare stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom och stannar hemma ytterligare två dagar efter det att de tillfrisknat.

Vi arbetar för att säkerställa tillgången till skyddsmaterial i våra beredskapslager så som handsprit, plastförkläden, handskar, visir och munskydd för att kunna vårda säkert vid eventuell smitta.

Vi skärper besöksrestriktionerna på våra vuxenenheter från och med 1 april
Regeringen beslutade den 30 mars om besöksförbud på landets samtliga äldreboenden att gälla från och med den 1 april . Humana väljer nu, trots att det nationella besöksförbudet inte omfattar våra vuxenenheter inom individ- och familjeomsorgen, att från och med 1 april skärpa besöksrestriktionerna för våra enheter. Om du som anhörig trots allt vill besöka en enhet måste du först kontakta verksamheten.
En ny vardag
Att inte få besök av sina anhöriga kan vara jobbigt. Vi anpassar utbudet på våra enheter med hänsyn till vår riskanalys för aktiviteter. Aktiviteter hålls i mindre grupper, om möjligt i den friska luften utomhus. All utevistelse t.ex. i form av promenader uppmuntras. Vi erbjuder de placerade hjälp att hålla kontakten med sina anhöriga via Skype och Facetime.
Gällande ätbara gåvor till boende
Då det närmar sig påsk vill vi informera om att vi under rådande omständigheter inte kan ta emot några ätbara gåvor, såsom godis och bakverk, till era närstående som placerats på någon av våra vuxenenheter. I de fall ni önskar lämna en gåva föreslår vi istället en fin blomma. Överlämnandet sker till personal från anhörig utanför enheten. 

Givetvis kommer vi fira påsken som vanligt med påskmat och godsaker.   

Vad gör vi om en boende drabbas av Covid-19 (corona)?
Om en boende testas positivt för covid-19 kommer vi att följa de ordinationer som vi får av regionens smittskyddsläkare. Det innebär åtgärder med syftet att undvika att smittan sprids till andra. Det kan vara isolering från andra boende, användning av särskild skyddsutrustning och att särskilt utvald personal arbetar hos den boende.
Information vid eventuell smitta
I våra verksamheter råder tystnadsplikt för uppgifter om de placerades hälsa.
Till sist
Det är en extrem situation vi i Sverige befinner oss i. Vi gör allt vi kan för att de placerade ska få den bästa omsorg som det bara är möjligt. Det bästa du kan göra som anhörig är att respektera de beslut som har fattats. Så gör vi tillsammans det bästa för att de som placerats hos oss ska få det så bra som möjligt.

Mer information om hur Humana hanterar Corona

Vid frågor kontakta respektive verksamhet.

Till våra vuxenenheter

Så här i Corona-tider är det helt naturligt att känna oro. Samtidigt är det viktigt att kunna behålla lugn och ge omhändertagande och gott stöd.

Ta del av några tips att hantera oro

Den här sidan uppdateras löpande.