1. Du är här: Familjehem och öppenvård
Två medelålders personer (kvinna och en man) står och tittat in i kameran

Familjehem för vuxna - ett alternativ till institution

Tillbaka till vuxna och äldre

Det finns en lång tradition av familjehemsvård i Sverige. Familjehemsvården har under många år utvecklats till dagens effektiva modell. Behandlingsmässigt motsvarar familjehemsvården i dag den institutionella vården.

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.

Om samsjuklighet

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.

Fördelar

Det finns en lång tradition av familjehemsvård i Sverige. Familjehemsvården har under många år utvecklats till dagens effektiva modell. Behandlingsmässigt motsvarar familjehemsvården i dag den institutionella vården.

Utredning och utbildning

Familjehemmen som jobbar för Humana med vuxenplaceringar är utredda och noggrant utvalda familjer. Familjerna får kontinuerlig handledning och utbildning. Familjens normala miljö och sociala nätverk utgör grunden för positiv inlärning och möjlighet till en nystart i livet för klienten.

Insatser

Behandlingen består av en kombination av socialrehabilitering och behandlingsinsatser (KBT). Den sociala rehabiliteringen består av boende i familjehem, meningsfull fritid, sysselsättning i form av praktik, skola eller arbete. Klienten lotsas tillbaka till en strukturerad och meningsfull vardag.

Behandlingsinsatserna är evidensbaserade och bygger på KBT. Det som erbjuds är missbruksbehandling, kriminalitetsprogram, spelmissbruksprogram, återfallsprevention, färdighetsträning och psykoterapi.

Kontakta oss

Söker du placering? Ring 0771-11 33 11 eller skicka en förfrågan