1. Du är här: Familjehem och öppenvård

Familjehem för vuxna - ett alternativ till institution

Tillbaka till vuxna och äldre

Det finns en lång tradition av familjehemsvård i Sverige. Familjehemsvården har under många år utvecklats till dagens effektiva modell. Behandlingsmässigt motsvarar familjehemsvården i dag den institutionella vården.

Söker du placering? Ring 0771-11 33 11 eller skicka en förfrågan

Fördelar

Det finns en lång tradition av familjehemsvård i Sverige. Familjehemsvården har under många år utvecklats till dagens effektiva modell. Behandlingsmässigt motsvarar familjehemsvården i dag den institutionella vården.

Utredning och utbildning

Familjehemmen som jobbar för Humana med vuxenplaceringar är utredda och noggrant utvalda familjer. Familjerna får kontinuerlig handledning och utbildning. Familjens normala miljö och sociala nätverk utgör grunden för positiv inlärning och möjlighet till en nystart i livet för klienten.

Insatser

Behandlingen består av en kombination av socialrehabilitering och behandlingsinsatser (KBT). Den sociala rehabiliteringen består av boende i familjehem, meningsfull fritid, sysselsättning i form av praktik, skola eller arbete. Klienten lotsas tillbaka till en strukturerad och meningsfull vardag.

Behandlingsinsatserna är evidensbaserade och bygger på KBT. Det som erbjuds är missbruksbehandling, kriminalitetsprogram, spelmissbruksprogram, återfallsprevention, färdighetsträning och psykoterapi.

Kontakta oss