Alltför många i vårt land utsätts för hedersrelaterat våld, misshandel och förtryck av sina närstående. Vi som arbetar med dessa ärenden är ense om att de många gånger är komplicerade och allvarliga.

Behov

Sett ur ett längre perspektiv vet vi att behovet av kvalificerat skydd och stöd i ett tidigt skede. För de utsatta är mycket viktigt. Humanas skyddsenhet har därför utvecklat sitt arbete på flera områden kring denna fråga.

Psykologenhet

En styrka i arbetet med de skyddsboende är tillgången till vår egen psykologenhet. Här kan vi erbjuda psykologstöd för bearbetning av eventuella trauman. Samt en allmän krisbearbetning.

Vårt team

Humanas skyddsenhet utgörs av ett flertal medarbetare med erfarenhet av att arbeta som familjebehandlare, skyddskoordinatorer, skyddsassistenter, behandlingspersonal samt som föreläsare.

Vårt team har mycket stor erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna som utsätts för hedersförtryck och hedersbrott. Teamet har även lång erfarenhet av arbete med skyddsbedömningar och kan agera konsult åt socialtjänsten.

För Socialtjänsten

  • Jour dygnet runt för de skyddsplacerade.
  • Skyddat boende för barn, ungdomar och vuxna som utsätts för hedersförtryck och våld.
  • Skydd kan ges i form av familjehem, särskilda HVB-hem för denna grupp eller via öppenvård i skyddslägenheter.
  • Stöd och särskilda insatser inom ramen förskyddet av kvalificerad personal med god kännedom om gruppens problematik.
  • Strukturerade riskbedömningar i ärenden rörande hedersproblematik.
  • Förändringsarbete i familjer enligt modellen "Fem Steg" när barn skyddas från hedersförtryck och hedersrelaterad brottslighet.
  • Kostnadsfritt konsulentstöd vid frågor rörandehedersproblematik.
  • Utbildningar om hederskultur och arbete till stöd för de som utsätts. Vi utbildar socialtjänster i tillvägagångssätt kring riskbedömningar utifrån vår egen manual.
  • Föreläsningar för personal som kan komma i kontakt med hedersproblematik.

Kontakt

Söker du placering? Ring 0771-11 33 11 eller skicka en förfrågan