Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Humana Individ och familj har flera olika enheter som är specialiserade inom psykiatri, geropsykiatri och demensvård för personer med eller utan somatiska omvårdnadsbehov. Vi har kompetens och resurser att klara även mycket sjuka personer med behov av kvalificerade vårdinsatser dygnet runt. Vi välkomnar även personer med BPSD och utagerande beteenden.

Små enheter

Enheterna är indelade i mindre boendegrupper med få platser och har rymliga rum med god standard. Våra enheter finns i en lugn och trivsam miljö. Runt omkring i Skåne och Dalarna med närhet till såväl sjö, natur som storstad.

Här hittar du våra enheter

Lagrum

Våra enheter tar emot boende enligt SoL, boende med särskild service, särskilt boende, dagverksamhet och korttidsboende/ rehabilitering och avlastning.

Insatser

Vi erbjuder olika insatser i form av habilitering, rehabilitering och omvårdnad. I lugna och rogivande miljöer. Där vårt arbete präglas av delaktighet, trygghet, flexibilitet, förbättring, engagemang och arbetsglädje.

Omvårdnads- och omsorgsarbetet utgår från den boendes funktionsförmåga. Samt resurser och behov där strävan är att stödja vardagsstrukturen genom ADL-träning. Att träna de sociala färdigheter som behövs för att klara vardagen. Träningen är målinriktad och syftar till att den boende stegvis ska klara ett mer självständigt liv med ökad autonomi. I samtliga delmoment ingår olika mät- och kontrollpunkter.

Personal

Vi har tillgång till specialistsjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och läkare. Alla har gedigen kompetens. De arbetar i team med fokus av den boendes delaktighet och inflytande. Så att målen med vistelsen hos oss uppnås.

Utredning

Utredningar och utvärderingar som innefattar olika funktionsbedömningar genomförs av vår arbetsterapeut och används som ett stöd genom hela rehabiliteringstiden. Vi grundar vårt arbete på evidens och beprövade metoder bl.a. ESL, CAN-skattning och tydliggörande pedagogik.

Aktivitet och sysselsättning

Vi erbjuder olika, individuellt schemalagda, stimulerande, sociala och fysiska aktiviteter. För att stärka, förbättra, behålla och återskapa färdigheter för dem som vistas hos oss. Aktivitetsutbudet kan variera med allt från handarbete, fotografering, måleri, utflykter, matlagning, minnesträning, aktivitetslådor till mera fysiska aktiviteter.

Placeringsförfrågan

Minela Zarifovic Placeringskoordinator vuxna

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär