Äldrepsykiatri

Humana Individ och familj har flera olika enheter som är specialiserade inom psykiatri, geropsykiatri och demensvård för personer med eller utan somatiska omvårdnadsbehov. Vi har kompetens och resurser att klara även mycket sjuka personer med behov av kvalificerade vårdinsatser dygnet runt. Vi välkomnar även personer med BPSD och utagerande beteenden.

Enheterna är indelade i mindre boendegrupper med få platser och har rymliga rum med god standard. Våra enheter finns i en lugn och trivsam miljö runt omkring i Skåne och Dalarna med närhet till såväl sjö, natur som storstad.

Våra enheter tar emot boende enligt SoL, boende med särskild service, särskilt boende, dagverksamhet och korttidsboende/ rehabilitering och avlastning.

Verksamhetsinnehåll
Vi erbjuder olika insatser i form av habilitering, rehabilitering och omvårdnad i lugna och rogivande miljöer där vårt arbete präglas av delaktighet, trygghet, flexibilitet, förbättring, engagemang och arbetsglädje.

Vi har tillgång till specialistsjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och läkare. Alla har gedigen kompetens och arbetar i team med fokus av den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås.

Omvårdnads/ omsorgsarbetet utgår från den boendes funktionsförmåga, resurser och behov där strävan är att stödja vardagsstrukturen genom ADL-träning och att träna de sociala färdigheter som behövs för att klara vardagen. Träningen är målinriktad och syftar till att den boende stegvis ska klara ett mer självständigt liv med ökad autonomi. I samtliga delmoment ingår olika mät- och kontrollpunkter.

Utredningar och utvärderingar som innefattar olika funktionsbedömningar genomförs av vår arbetsterapeut och används som ett stöd genom hela rehabiliteringstiden. Vi grundar vårt arbete på evidens och beprövade metoder bl.a. ESL, CAN-skattning och tydliggörande pedagogik.

Aktivitet och sysselsättning
Vi erbjuder olika, individuellt schemalagda, stimulerande, sociala och fysiska aktiviteter för att stärka, förbättra, behålla och återskapa färdigheter för dem som vistas hos oss. Aktivitetsutbudet kan variera med allt från handarbete, fotografering, måleri, utflykter, matlagning, minnesträning, aktivitetslådor till mera fysiska aktiviteter.

Kontakta oss
För frågor kring placeringar välkommen att kontakta vår placeringsrådgivning:

042-311 58 17
0771-11 33 11
E-post: placering@humana.se