A woman sitting at a table in a room

Behandlingspedagog

Som behandlingspedagog är du den som arbetar närmast våra klienter i deras vardag.

Du hjälper dem i deras behandlingar och ombesörjer deras omvårdnad. För att lyckas med detta har du ett tight samarbete med kollegor, föreståndare, socialtjänst, vårdnadshavare samt andra externa och interna parter.

Att arbeta som behandlingspedagog inom våra HVB-verksamheter är ett oerhört viktigt arbete. Du är en förebild och trygghet för våra mest utsatta individer i samhället. Du bidrar till att ge dem en möjlighet att må bättre och bli trygga och självständiga individer. Vårt arbete genomsyras av glädje, engagemang och ansvar.

Humana erbjuder flera HVB som bedriver omsorg, vård och behandling. Vi tar emot familjer, flickor och pojkar samt kvinnor och män med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik. Vi har specialiserade enheter för övergreppsproblematik, självskadebeteende och missbruk med flera.

För att arbeta som behandlingspedagog skall du vara utbildad behandlingspedagog, behandlingsassistent eller motsvarande. Därtill ser vi gärna att du har erfarenhet av behandlingsarbete.

Se filmen om hur det är att arbeta på Humana.

Hör våra behandlingspedagoger berätta med egna ord vad det är som gör deras arbete meningsfullt och givande.