A person sitting on a sofa

Aktivitetsansvariga på äldreboende

Elin och Annika jobbar som aktivitetsansvariga på Humanas äldreboende. Läs här om deras viktiga uppdrag i att skapa mening och syfte i vardagen för våra äldre.

"Aktiviteter skapar mening och syfte, och så är det superroligt!"

Vad är en aktivitetsansvarig?

På alla Humanas äldreboenden jobbar en eller två aktivitetsansvariga. Rollen är en mycket viktig del av Humanas arbete inom äldreomsorgen, då det skapar mening och syfte för de som bor på våra äldreboenden. Aktivitet och rörelse bidrar även till bättre hälsa då fysisk aktivitet är av stor betydelse för bevarande av hälsa för äldre.

En aktivitetsansvarig ansvarar för att planera och genomföra aktiviteter dagligen. Varje dag är unik och fylls med aktiviteter såsom träning, sång, kör och trädgårdshäng. Vanligtvis är personen i grunden utbildad arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast, då aktiviteter till stor del handlar om fysisk rörelse.

Träffa Annika och Elin, två av #humanashjältar Länk till annan webbplats.

Vad är det viktigaste med ert uppdrag som aktivitetsansvariga?

- Det viktigaste är att vara lyhörd för vad de boende vill göra och inte fastna i gamla vanor, att ta in omvärlden och ha humor och skratta mycket. Allt blir lättare då, berättar Elin, arbetsterapeut och aktivitetsansvarig.

- Alla skratt tillsammans med de som bor och jobbar här är det bästa med jobbet, att kunna skoja med varandra trots att vi jobbar med människor med olika sjukdomar och besvär. Man känner att man kan vara sig själv och ha kul, men även gråta om det skulle behövas, svarar Annika, sjukgymnast och aktivitetsansvarig.

Varje dag ser annorlunda ut

För Elin och Annika ser varje dag annorlunda ut. Som arbetsterapeut och sjukgymnast arbetar de bland annat med bedömningar av förflyttningsförmåga och träningsbehov, ADL -bedömningar, hjälpmedelsförskrivningar, olika sorters träning individuellt och fallpreventionsarbete. En del är också att ha kontakt med anhöriga, som är en del av teamet. I ansvaret som aktivitetsansvariga ingår att utforma och genomföra utbudet av aktiviteter på verksamheten.

- Det första vi gör är att tillsammans med våra aktivitetsombud (till exempel undersköterskor som finns på varje avdelning), inhämta kunskap om de som bor här, såsom behov, intressen och önskemål. Sen planerar vi aktiviteter och lägger upp dessa på våra digitala infoskärmar runt om i hela verksamheten. Det går även att läsa om kommande aktiviteter på vår hemsida, berättar Annika.

Vi vill verkligen att man sista tiden i livet ska få njuta, känna trygghet, ha kul och känna att det är meningsfullt att leva

Aktiviteter som leder till gemenskap och rörelse

Aktiviteterna är stora som små. De lite mer regelbundna aktiviteterna på boendet är till exempel ”Norrgårdskören” för de som vill vara med och sjunga, handträning och träning i gymmet, Qigong och trädgårdshäng. Större aktiviteter kan vara den årliga Pride-veckan, Norrgårds-wasan under vasaloppsveckan, surströmmingsskiva, Oktoberfest, halloweenfirande och påskpyssel. Här är det bara fantasin som sätter stopp! Aktiviteterna är alltid valfria och anpassas efter varje enskild individ.

A group of people standing next to a person
Elin och Annika leder Norrgårdshöjdens kör, som repeterar nästan varje vecka.

Varför har ni valt att jobba på Humana?

- Humana betonade väldigt tydligt vikten av aktiviteter för de boende, vilket är något som är en stor del i vårt arbete som sjukgymnast och arbetsterapeut. Aktiviteter skapar mening och syfte, men även rutiner och en känsla av att gemenskap. En annan anledning är att Humana hade tjänster för oss som var på ett och samma ställe och inte som andra företag har med ett mobilt team som åker runt en dag på varje ställe. Det är enligt oss det enda sättet att det blir kontinuitet och kvalitet. Dessutom fångade värdeordet glädje oss båda, för att det är en viktig del i livet! Med äldre kan man verkligen skratta och ha kul tillsammans, svarar Elin.

Humanas värdegrund

Ansvar, Engagemang och Glädje, Humanas värdegrund, genomsyrar allt som Elin och Annika står för. De boende står i centrum och Elin och Annika berättar gärna om hur fantastiska de är, alla unika och viktiga på sina egna sätt. Pride är också ett återkommande tema på boendet, med prideflaggor, regnbågsfärger på nyckelband, vilket symboliserar att man får vara den man är och älska vem man vill.

När Elin ska berätta vidare om kulturen på boendet så kommer hon att tänka på några ord en sjuksköterskestudent sa en gång. Då hade studenten hängt med Elin och Annika en hel arbetsdag och sa sedan:​​​​​​​ "Ni håller ju på med trevliativ vård!” (En sammanslagning av orden trevlig och palliativ vård).

- Det värmde, avslutar Elin, för vi vill verkligen att man sista tiden i livet ska få njuta, känna trygghet, har kul och känna att det är meningsfullt att leva. Vi är så tacksamma att få vara en del av det.

A group of people around each other
Boende på äldreboendet Norrgårdshöjden tycker att kören är en väldigt rolig aktivitet. Ibland har kören konsert för närstående, till exempel runt jul, där årliga luciatåget är ett uppskattat evenemang.