A woman standing in front of a window

Socionom

Som socionom på Humana kan du arbeta brett med människor i alla åldrar på individ- och gruppnivå.

Arbetsuppgiften medför både personlig och praktisk hjälp när det gäller att finna vägar till ett bättre liv. Du samverkar, har kontakt med anhöriga, gör utredningar, arbetar med utvärdering, uppföljning, service, samordning och planering. Du har möjlighet att arbete som handläggare, samordnare, familjebehandlare, ungdomsbehandlare och även tjänster på chefsbefattning. På Humana har du möjlighet att arbeta inom våra olika verksamhetsområden. Som exempelvis LSS, HVB, Familjehem och öppenvård. Samt vår bemanningsverksamhet med spännande utvecklingsmöjligheter.

Personliga egenskaper

Som socionom bör man kunna vara flexibel samt hitta innovativa lösningar och idéer, se möjligheter och våga prova nya arbetssätt. Man bör vara relationsbyggande och möta andra på ett öppet och accepterande sätt.