1. Start
  2. Jobba hos oss
  3. Våra olika roller
  4. Vi alla kan lära av varandra
A woman standing in front of a tree posing for the camera

Vi alla kan lära av varandra

Vad gör egentligen en ledningskoordinator? Och vad är det som gör att man stannar hos samma arbetsgivare i 17 år? Vi har mött Christina Rönnefall, ledningskoordinator inom Barn och unga för att prata om hennes arbete och varför hon stannat på Humana så länge.

Christina började som verksamhetskoordinator och anbudsansvarig men är sedan 2022 ledningskoordinator för Barn och Unga. Det innebär att hon koordinerar och stödjer verksamhets- och regionchefer samt divisionschef. Hon har många kontaktytor och är delaktig i olika processer.

Vad är det som är mest givande i din roll?

– Framför allt känslan att jag är med och bidrar till att hjälpa människor, och att jag med min erfarenhet och kompetens kan bidra, i största möjliga mån, med att underlätta och effektivisera för våra chefer så att dem kan fokusera på sitt primära arbete i respektive roll.


Om att byta karriär

Hon började arbeta inom omsorgsbranschen 2007 och hade dessförinnan erfarenhet från bland annat flygbranschen och media. Christina berättar med värme om hur valet av branschbyte påverkat henne och varför hon varit kvar i så många år.

– Jag har hela mitt yrkesliv pendlat mellan att arbeta i mer kreativa yrken till mer strukturerade, organiserande roller. Den röda tråden har varit att jag alltid uppskattat arbetet med människor och jag tycker det är intressant och inspirerande att bygga relationer. Jag tänker att vi alla kan lära av varandra, och genom goda relationer, samarbete över gränser och en öppenhet för allas olikheter så når man långt.

Drivkraften till att stanna så länge

När Christina började kom hon i kontakt med många av de ungdomar som fick behandling i verksamhetens lokaler. Kontakten skapade en drivkraft och motivation. Hon kunde konkret se goda resultat från arbetet med ungdomarna och hur det ledde till att de kunde få ett bättre mående och en tryggare framtid.

Vad är det som gör att du varit kvar i så många år?

– Dels är det samarbetet med alla engagerade och kompetenta kollegor och den skillnad vi gör i samhället. Det är också på grund av Humanas värdegrund, som jag kan identifiera mig med samt det kontinuerliga kvalitetsarbetet med fokus på våra klienter. Jag har själv utvecklats på flera plan under åren, både genom olika funktioner och vidareutbildningar. När det finns utvecklingsmöjligheter, glädje och hjärta på en arbetsplats så vill man helt enkelt vara kvar. Jag ser fram emot många år till på Humana.

Dels är det samarbetet med alla engagerade och kompetenta kollegor och den skillnad vi gör i samhället.

Christina