Är er verksamhet i behov av ledare eller chefer?

Vi tillhandahåller personal med mångårig erfarenhet av att leda inom till exempel socialtjänst, vård och omsorg samt skola.

Har ni nyligen rekryterat en chef eller ledare och har ett behov av mentorskap i ledarskapsfrågor? Vi har chefer och ledare med mångårig erfarenhet av ledarskap och kan bistå med mentorskap.

Kontakta oss

  1. Caroliina Hejdenberg Lind Chef Humana Bemanning
    Kalle Walfridson Regionchef Socionomer
    Malin Winge Regionchef Socionomer
    Lisse Rejdvik Jacobsen Sjuksköterskor
    Hanna Nilsson Organisationsstöd