Vägledning och stöd

Tillbaka till humana bemanning

Vi erbjuder vägledning och stöd till både offentliga och privata verksamheter.

Organisationsstöd

Stödet kan innefatta till exempel samverkans- och organisationsutveckling. Utbildning i samordnad individuell plan (SIP). Stöd i nationella satsningen Uppdrag psykisk hälsa. Vi kan också hjälpa till med workshops, samverkansdagar, upprättande av rutiner och riktlinjer, projektplanering och förändringsarbete.

Vi kan även hjälpa till med:

 • Utredningar inför omorganisation och/ eller kartläggning över nuvarande organisation
 • Upprättande av rutiner och riktlinjer
 • Utredningar/uppdrag som gäller samverkansprocesser som till exempel att skriva samverkansavtal
 • Projektplanering och förändringsarbete
 • Verksamhetsutveckling
 • Genomförande av workshops

Uppdrag psykisk hälsa

Exempel på uppdrag vi jobbat med:

 • stöttning av kommun i arbetet med regeringens satsning Uppdrag psykisk hälsa där vi i nära samarbete med berörd personal genomfört en analys och kartläggning över hur ohälsotalen och den psykiska hälsan i kommunen kan bli bättre, samt vilka konkreta resurser som behövs för detta arbete.
 • tvärprofessionell utbildning i psykisk hälsa utifrån olika perspektiv i kommuner.

Kontakta oss

 1. Caroliina Hejdenberg Lind Chef Humana Bemanning
  Kalle Walfridson Regionchef Socionomer
  Malin Winge Regionchef Socionomer
  Lisse Rejdvik Jacobsen Sjuksköterskor
  Hanna Nilsson Organisationsstöd

Hyr personal

Vi hyr ut personal med hög kompetens och gedigen erfarenhet till privat och offentlig verksamhet. Vårt mål är att hjälpa er att lösa ert specifika behov och vi skräddarsyr passande lösningar. Vi hyr ut och rekryterar utredare, behandlare. Chefer och handledare inom främst socialtjänstens områden. Men även personal inom vård och omsorg samt skola.

Läs mer här