Hos oss kan du hyra socionomer, sjuksköterskor och chefer.

Vår största verksamhet består i dagsläget av uthyrning av socionomer inom socialtjänstens alla områden. Våra kvalificerade socionomer täcker upp vid arbetstoppar, vakanser, sjukskrivningar, semestrar, interimslösningar vid rekrytering eller tar sig an enstaka utredningar.

Vi arbetar med matchning och med uppföljningar under pågående uppdrag och utvärderar alltid insatsen vid avslut.

Socionomer

Med kort varsel hyr vi ut socionomer med lång erfarenhet av kvalificerade utredningar inom socialtjänstens samtliga arbetsområden.  Vi erbjuder socionomer som kan myndighetsutövning och som engagerat och effektivt kan arbeta med utredningsarbete och uppföljning av insatser.

Våra socionomer besitter stor yrkesvana och många behärskar diverse utredningsmetoder såsom Signs of safety, MI, Nya Kälvesten och ASI. Många har även vidareutbildningar av olika slag. Alla utredningar inom området barn och unga görs enligt nya BBiC. Alla våra socionomer är kontrollerade i belastningsregister hos polisen.

All personal erbjuds processhandledning samt kontinuerlig metod- och kunskapsutveckling för att uppnå Humanas kvalitetskrav.

Sjuksköterskor

Vi hyr ut erfarna och kompetenta sjuksköterskor för längre eller kortare uppdrag. Vi kan även hjälpa till med beredskapsjourer för medicinsk konsultation.

Vi arbetar med ett nära ledarskap där vår teamledare, som är leg. psykiatrisjuksköterska med mångårig erfarenhet, stöttar och coachar personalen i sina uppdrag.

Chefer

Är er verksamhet i behov av ledare eller chefer? Vi tillhandahåller personal med mångårig erfarenhet av att leda inom till exempel socialtjänst, vård och omsorg samt skola.

Har ni nyligen rekryterat en chef eller ledare och har ett behov av mentorskap i ledarskapsfrågor? Vi har chefer och ledare med mångårig erfarenhet av ledarskap och kan bistå med mentorskap.

Kontakta oss

  1. Caroliina Hejdenberg Lind Chef Humana Bemanning
    Kalle Walfridson Regionchef Socionomer
    Malin Winge Regionchef Socionomer
    Lisse Rejdvik Jacobsen Sjuksköterskor
    Hanna Nilsson Organisationsstöd