1. Du är här: Hyr en socionom

Är ni i behov av erfarna socionomer? Vi erbjuder socionomer med mångårig erfarenhet inom myndighetsutövning och som engagerat och effektivt kan arbeta med utredningsarbete och uppföljning av insatser inom socialtjänstens verksamhetsområden samt kurativa insatser.

Med kort varsel hyr vi ut socionomer med lång erfarenhet av kvalificerade utredningar inom socialtjänstens samtliga arbetsområden. Vi erbjuder socionomer som kan myndighetsutövning och som engagerat och effektivt kan arbeta med utredningsarbete och uppföljning av insatser. Våra socionomer besitter stor yrkesvana och många behärskar diverse utredningsmetoder såsom Signs of safety, MI, Nya Kälvesten och ASI. Många har även vidareutbildningar av olika slag. Alla utredningar inom området barn och unga görs enligt nya BBiC. Alla våra socionomer är kontrollerade ibelastningsregister hos polisen.

All personal erbjuds processhandledning samt kontinuerlig metod- och kunskapsutveckling för att uppnå Humanas kvalitetskrav.

Kontakta oss

  1. Caroliina Hejdenberg Lind Chef Humana Bemanning
    Kalle Walfridson Regionchef Socionomer
    Malin Winge Regionchef Socionomer
    Lisse Rejdvik Jacobsen Sjuksköterskor
    Hanna Nilsson Organisationsstöd