Är ni i behov av erfarna socionomer? Vi erbjuder socionomer med mångårig erfarenhet inom myndighetsutövning.

Med kort varsel hyr vi ut socionomer med lång erfarenhet av kvalificerade utredningar inom socialtjänstens samtliga arbetsområden. Vi erbjuder socionomer som kan myndighetsutövning och som engagerat och effektivt kan arbeta med utredningsarbete och uppföljning av insatser.

Våra socionomer besitter stor yrkesvana och många behärskar diverse utredningsmetoder såsom Signs of safety, MI, Nya Kälvesten och ASI. Många har även vidareutbildningar av olika slag. Alla utredningar inom området barn och unga görs enligt nya BBiC. Alla våra socionomer är kontrollerade i belastningsregister hos polisen.

All personal erbjuds processhandledning samt kontinuerlig metod- och kunskapsutveckling för att uppnå Humanas kvalitetskrav.

Kontakta oss

  1. Caroliina Hejdenberg Lind Chef Humana Bemanning
    Kalle Walfridson Regionchef Socionomer
    Malin Winge Regionchef Socionomer
    Lisse Rejdvik Jacobsen Sjuksköterskor
    Hanna Nilsson Organisationsstöd

Socionom

Som Socionom på Humana kan du arbeta brett med människor i alla åldrar på individ- och gruppnivå. Arbetsuppgiften medför både personlig och praktisk hjälp när det gäller att finna vägar till ett bättre liv. Du samverkar, har kontakt med anhöriga, gör utredningar, arbetar med utvärdering, uppföljning, service, samordning och planering.

Läs mer om rollen

Så arbetar våra socionomer

Lång erfarenhet bland Humanas socionomer ger högkvalitativa lösningar för kommuner runt om i landet. Genom tryggt ledarskap och gott samarbete internt är man en populär arbetsgivare. Nyckeln till framgången är att sätta individen i första rummet och följa sin etiska kompass.

Läs vår artikel på Framtidens Karriär