1. Du är här: Hässleholm – Kollinge

Kollinge

Kollinge LSS är ett boende för vuxna, även parboende, som ligger centralt beläget i vackra Tyringe, cirka 13 km från Hässleholm.

  1. Driftsform
    Egen regi
  2. Inriktning
    Boende för vuxna, ensamma eller par, från 18 år
  3. Specialkompetens
    LSS, personkrets 1, vuxna med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

Telefonnummer till enheten:

0727-044 305

Vårt boende

Kollinges serviceboende ligger centralt i Tyringe centrum. Tyringe är en vacker gammal kurort med närhet till både natur och rekreationsområden och till affärer, sportcentra, motionsspår och tågstation. Kollinge består av sex lägenheter som alla är utrustade med kök och toalett med dusch. I två av lägenheterna finns det möjlighet till parboende. I huset finns också en gemensamhetslägenhet där de boende kan träffas för gemensamma aktiviteter som till exempel titta på tv, spela tv-spel, fika eller spela sällskapsspel.

Vårt arbetssätt

Den enskildes rätt till självbestämmande ligger till grund för all daglig planering, upprättandet av genomförandeplan och aktivitetsplanering. Vi strävar efter att varje boende ska uppnå största möjliga delaktighet och självständighet, med hänsyn tagen till var och ens förmågor och förutsättningar.

Våra metoder har sin grund i kognitionsteorier och tydliggörande pedagogik. Vi arbetar med att stödja den enskilde i sin vardag, gällande sysselsättning/anpassat arbete eller daglig verksamhet. Vi erbjuder även meningsfull fritid utifrån var och ens individuella önskemål, förutsättningar och behov.

Vi arbetar aktivt med Humanas värdegrund; ansvar, engagemang och glädje är centrala begrepp i vår verksamhet. Vi har hög personaltäthet vilket gör att vi oftast kan tillgodose den boendes önskemål om specifika aktiviteter. När man flyttar in på Kollinge får man som boende välja två personal som man önskar ha som kontaktpersoner. Tillsammans med dem gör man en kartläggning av de färdigheter man har, denna ligger sedan till grund för genomförandeplanen. Samtlig personal är uppdaterade om och arbetar aktivt med dessa mål. Allt arbete tillsammans med de boende utgår ifrån den enskildes egen lägenhet vad gäller matlagning, städning och övrig adl-träning.

Vår personal och kompetens

På Kollinge finns personal med olika bakgrund och kompetens. Vår strävan är att när man bor på Kollinge så ska man utifrån sina förutsättningar få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. All personal på Kollinge genomgår utbildning i tydliggörande pedagogik, AKK, konflikthantering och MI-samtal. Tillgång till sjuksköterska finns.
Gymnasiesärskola och särvux finns i Hässleholm, 10 minuter iväg. Möjlighet att ha daglig verksamhet finns också i Tyringe. För de som hellre vill ha praktikplatser så finns även den möjligheten.

Vi ger dig det "lilla extra"

Omtänksamhet, med en strävan om att de boende på Kollinge alltid ska känna att vi bryr oss om just dig. Med det följer att de boende också känner en stark tillhörighet och gemenskap. Husdjur är välkomna.

Placeringsförfrågan

Joakim Tillberg Placeringskoordinator 0722-47 38 73

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär