Hem

Kontaktuppgifter

Sök gruppbostad

Till våra LSS-boenden

Hållbarhet inkluderar mer än miljö när vi skapar nya verksamheter

Mer än hälften av Sveriges kommuner uppger i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2022 att de har underskott på någon form av bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Störst brist är det på formen gruppbostäder.

De senaste fyra åren har Humana öppnat närmare 20 nya gruppbostäder på olika orter i Sverige och under 2023 planeras ytterligare fem nya verksamheter. I arbetet med att utveckla och öppna nya verksamheter vägs flera faktorer in.

”Vi tittar bland annat på det geografiska läget och vilka specifika behov som finns för området. Vilka bor där, och vilka behov de har”, säger Tobias Widar, divisionschef Vuxen.

Det börjar i byggnadsfasen

På Humana försöker vi ständigt att ha hållbarheten i fokus. Det gäller hållbarhet utifrån arbetsmiljö och hur vi påverkar klimatet. Samt hur vi skapar en generellt trivsam hemmiljö som även är individanpassad. Hållbarhetstänket börjar ofta redan i byggnadsfasen.

”Vi har på Humana valt att bygga lågenergihus som ligger på en energiförbrukning som är minst 20 procentigt lägre än vad Boverket säger att nybyggen ska vara. Vi har också högre krav gällande ljudklass på våra fastigheter. Det gör att vi bygger tystare boenden som kan reducera stress för exempelvis ljudkänsliga individer”, berättar Johan Wahlberg, projektledare och biträdande fastighetschef.

Många av de gruppbostäder Humana bygger är enplans fastigheter vilket förenklar överblicken i huset. Personal får på så vis bättre kontroll och uppsyn över vad som händer i boendets gemensamma utrymmen. Det gör också att miljön blir tryggare för både boende och personal. En ytterligare fördel med enplanshus är att boende kan få möjligheten till en egen ingång. På så vis kan arbetet med självständighet stärkas och bidra till utveckling av ökat ansvarstagande.

”Målet är att bygga så hemlikt som möjligt men vi behöver också anpassa det vi gör till målgruppen”, säger Johan.

Hemlik miljö som anpassas utifrån individen

Emma Agenstam är projektledare och arbetar med inredning till våra fastigheter. För att tillmötesgå målgruppen har en konceptuell grund tagits fram. Den utgår från harmoniska färger och former med materialval som ska vara hållbara. Till exempel är majoriteten av alla stoppade möbler samma som används i offentligt bruk. Dessa har högre krav och bättre standard. I övrigt ska det vara rent och fräscht, finnas igenkänning till hemlik miljö och kunna anpassas utifrån brukarens behov.

”Mitt jobb är att iordningställa och göra lokalerna trivsamma och funktionella. Vi utgår från konceptet och individanpassar utifrån behov. Det sker oftast av verksamheten själva, som känner de boende bäst. Exempel på individanpassningar kan vara saccosäckar istället för fåtöljer, för att dessa inger mer omfamning och med det ett lugn”, berättar Emma.

Sidans innehåll

Sidans innehåll

Stäng innehållsförteckning