Hem

Kontaktuppgifter

Sök gruppbostad

Till våra LSS-boenden

Verkstad

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna 19–65 år
 2. Kommun:
  Sollentuna
 3. Placeringsform:
  Daglig verksamhet, PK 1
 4. Antal platser:
  46
 5. Bolag:
  Fuga Omsorg AB
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Lagrum och tillstånd
 • LSS §9.10, daglig verksamhet
 • LSS §9.9 PK 1
Metod, insats och utredningar som enheten erbjuder
 • AKK – Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • LAB - Lågaffektivt bemötande
 • TAKK - Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • MI - Motiverande samtal (motivational interviewing)
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Bipolär sjukdom
 • Bulimi
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Depression
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Hjärnskador
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Nutrition
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Psykossjukdom
 • Relationsproblematik
 • Skolproblematik
 • Skydd
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Utagerande beteende
 • Ångesttillstånd
 • Borderline
 • Demens
 • Fobier
 • Hoarding
 • Incest
 • Integrationssvårigheter
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Känsloregleringsproblematik
 • Migrationsrelaterad stress
 • Neuroser
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Omsorgssvikt
 • Psykisk ohälsa
 • Psykisk problematik
 • Riskbruk
 • Samsjuklighet
 • Schizofreni
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Trauma
 • Trotssyndrom
 • Utvecklingsstörning
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Aggressivitet
 • Anorexia
 • DCD – Developmental Coordination Disorder
 • Svag begåvning
Typ av verksamhet
 • Egen regi
Ålderskategori
 • Vuxen

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Malmvägen 10A, 191 61 Sollentuna

Fuga Daglig verksamhet

Fuga är en arbetsinriktad daglig verksamhet för vuxna i LSS PK1 som behöver lätt till måttligt stöd. Vi har fem olika inriktningar som man kan blanda fritt utifrån intresse och förmåga: Arbetspraktik, Hantverk, Montering, Park och trädgård samt Snickeri.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna 19–65 år
 2. Kommun:
  Sollentuna
 3. Placeringsform:
  Daglig verksamhet, PK 1
 4. Antal platser:
  46
 5. Bolag:
  Fuga Omsorg AB
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Lagrum och tillstånd
 • LSS §9.10, daglig verksamhet
 • LSS §9.9 PK 1
Metod, insats och utredningar som enheten erbjuder
 • AKK – Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • LAB - Lågaffektivt bemötande
 • TAKK - Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • MI - Motiverande samtal (motivational interviewing)
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Bipolär sjukdom
 • Bulimi
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Depression
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Hjärnskador
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Nutrition
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Psykossjukdom
 • Relationsproblematik
 • Skolproblematik
 • Skydd
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Utagerande beteende
 • Ångesttillstånd
 • Borderline
 • Demens
 • Fobier
 • Hoarding
 • Incest
 • Integrationssvårigheter
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Känsloregleringsproblematik
 • Migrationsrelaterad stress
 • Neuroser
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Omsorgssvikt
 • Psykisk ohälsa
 • Psykisk problematik
 • Riskbruk
 • Samsjuklighet
 • Schizofreni
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Trauma
 • Trotssyndrom
 • Utvecklingsstörning
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Aggressivitet
 • Anorexia
 • DCD – Developmental Coordination Disorder
 • Svag begåvning
Typ av verksamhet
 • Egen regi
Ålderskategori
 • Vuxen
 • Verkstad
 • Pysselrum
 • Verkstad
 • Pysselrum
 • Pysselrum
 • Musikrum
 • Grå fasad med rött tegel
 • Matsal
 • Matsal med flera bord
 • Allrum med fotöljer
 • Matsal
 • Kök med ett matbord
 • Rum med bord och stolar
 • Verkstad
 • Pysselrum
 • Verkstad
 • Pysselrum
 • Pysselrum
 • Musikrum
 • Grå fasad med rött tegel
 • Matsal
 • Matsal med flera bord
 • Allrum med fotöljer
 • Matsal
 • Kök med ett matbord
 • Rum med bord och stolar

Var och för vem?

Fuga är en daglig verksamhet i Sollentuna norr om Stockholm, på promenadavstånd från Häggviks pendeltågsstation. Vi riktar oss till vuxna i personkrets 1 inom LSS, främst till dig som behöver lätt till måttligt stöd.

För att få komma till oss behöver du vara skriven i Sollentuna kommun, Järfälla kommun eller Stockholms stad. Du börjar med att komma på studiebesök och ansöker sedan hos biståndsbedömare/LSS-handläggare.

Det här erbjuder vi

Fuga är en arbetsinriktad daglig verksamhet. Här väljer du arbetsuppgifter där du kan utveckla din självständighet och med tiden ta ökat ansvar för att planera din dag.

Du kan skapa ett arbetsinnehåll som passar just dina intressen och förmågor – här har vi inga gränser mellan avdelningarna utan du kan blanda sysslor utifrån din plan. Vi står för ett individuellt anpassat stöd där du alltid har tillgång till en arbetshandledare, antingen på plats eller – om du är ute på till exempel praktik – via telefon.

På Fuga tror vi på ett livslångt lärande och vill ge varje individ möjlighet att lyckas och förutsättningar att växa.

Vi har fem olika inriktningar att välja mellan. Du måste inte välja bara en utan kan variera dina arbetsuppgifter genom att delta i flera olika inriktningar.

Inriktningarna är:

 • Arbetspraktik: För dig med lite större resurser och förmågor, som har som långsiktigt mål att hitta ett arbete på öppna arbetsmarknaden. Vi hjälper dig med placering på företag, där du får stöd och handledning av personal på företaget. Fugas arbetskonsulent stöttar dig med planering och uppföljning.
 • Hantverket: För dig som är intresserad av miljö, återbruk och skapande. På Hantverket gör vi nya saker av gamla, till exempel stearinljus och vetekuddar, målar gamla möbler samt sorterar och transporterar material för återvinning. Här kan du också arbeta med olika former av skapande, till exempel i tyg, lera och naturmaterial. Vi utför även lättare utearbete, såsom vedhantering. Hantverket är med när Fuga anordnar gemensamma aktiviteter som grillning, fester och öppet hus.
 • Montering: För dig som vill arbeta inomhus och tycker om att räkna och sortera. Vi arbetar bland annat med att kontrollera kvaliteten på spel och pussel, samt med att återvinna olika metaller ur elektronikprodukter och värmeljushållare.
 • Park och trädgård: För dig som tycker om att vara ute och röra på dig. Vi arbetar utomhus året runt på uppdrag av skolor, kommunen och privata företag. Arbetsuppgifterna är olika beroende på vilken årstid det är, från att klippa gräs, plantera växter och sköta rabatter till att skotta snö och såga ved. Vi transporterar också saker till och från de företag vi samarbetar med. Här kan du hjälpa till med att göra rent våra trädgårdsredskap och tvätta våra bussar. Du har också möjlighet att hjälpa till i en ladugård om du gillar att ta hand om djur.
 • Snickeri: För dig som tycker om att snickra, måla och demontera. Vi tillverkar skärbrädor, hängare, pappershållare, fågelholkar och andra saker i trä, som du också kan hjälpa till att måla och lacka. Vi arbetar även med montering av måltavlor till en pistolskytteklubb och med tillverkning av blindskriftsklossar. Inom demontering arbetar vi med att ta isär och sortera bland annat elektronikskrot och cyklar. Vi håller till i en välutrustad snickeriverkstad där du får du lära dig att använda olika maskiner som till exempel borr- och slipmaskiner samt olika handverktyg.

Ungefär fyra gånger per år brukar vi ha gemensamma aktiviteter där vi grillar tillsammans, ordnar fester eller håller öppet hus.

Det pedagogiska förhållningssättet på Fuga utgår från grundprinciperna inom TEACCH, med tydliggörande pedagogik som verktyg i stöd och anpassning. Vi arbetar också med alternativ och kompletterande kommunikation i form av text, bilder och tecken för att förklara aktiviteter och uppgifter på ett visuellt tydligt och strukturerat sätt. Fokus ligger hela tiden på dina styrkor, intressen och behov. Vi vill ta till vara och stärka dina förmågor och stötta när de sviktar.

Vår målsättning är att du ska uppleva en meningsfull vardag med en utvecklande sysselsättning och social träning.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med all personal.

Personal

På Fuga jobbar nio arbetsledare, varav en på Park och trädgård. Samtliga är minst undersköterskor med omvårdnadsutbildning och lång erfarenhet. Personalen deltar i regelbunden handledning och kompetensutveckling. 

Vi strävar efter en personalgrupp med mångfald.

Adress

Malmvägen 10A, 191 61 Sollentuna

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar i norra och östra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna 19–65 år
 2. Kommun:
  Sollentuna
 3. Placeringsform:
  Daglig verksamhet, PK 1
 4. Antal platser:
  46
 5. Bolag:
  Fuga Omsorg AB

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Jim Andersson Breisch

Verksamhetschef