Hem

Kontaktuppgifter

Sök gruppbostad

Till våra LSS-boenden

A kitchen with a dining room table

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna kvinnor och män från 18 år
 2. Kommun:
  Åstorp
 3. Placeringsform:
  Gruppboende PK1
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Humana LSS Sverige AB
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Lagrum och tillstånd
 • LSS §9.9 PK 1
Metod, insats och utredningar som enheten erbjuder
 • AKK – Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • LAB - Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
 • ADL - Activities of Daily Living
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Gruppbostad, servicebostad
Problematik
 • ADHD
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Sociala problem
 • Utagerande beteende
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Känsloregleringsproblematik
 • Självskadebeteende
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Svag begåvning
Typ av verksamhet
 • Egen regi
Ålderskategori
 • Vuxen

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Åstorp, Skåne

Gamla vägen Gruppboende

Gamla vägens gruppboende utanför Helsingborg, för dig som omfattas av LSS personkrets 1. Vi arbetar med att skapa en trygg miljö och en meningsfull vardag.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna kvinnor och män från 18 år
 2. Kommun:
  Åstorp
 3. Placeringsform:
  Gruppboende PK1
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Humana LSS Sverige AB
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Lagrum och tillstånd
 • LSS §9.9 PK 1
Metod, insats och utredningar som enheten erbjuder
 • AKK – Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • LAB - Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
 • ADL - Activities of Daily Living
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Gruppbostad, servicebostad
Problematik
 • ADHD
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Sociala problem
 • Utagerande beteende
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Känsloregleringsproblematik
 • Självskadebeteende
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Svag begåvning
Typ av verksamhet
 • Egen regi
Ålderskategori
 • Vuxen
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and vase
 • A kitchen with a wood floor
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A view of a living room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with an island in the middle of a room
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and vase
 • A kitchen with a wood floor
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A view of a living room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with an island in the middle of a room
 • A living room filled with furniture and a fire place

Bostaden

Gamla vägens gruppboende ligger i Åstorp, drygt två mil från Helsingborg. Här finns både affärer, restauranger, frisör, simhall, ishall och bowlinghall. Tåg och buss finns inom gång-/cykelavstånd, med goda förbindelser till både Helsingborg och Kristianstad. 

Här bor du i en fullutrustad tvårumslägenhet med kök och stort badrum med egen tvättmaskin och torktumlare. I huset finns också gemensamt kök, TV-rum och tvättstuga.

Du får möblera din lägenhet själv. Wifi ingår, liksom ett rymligt förråd. 

Vilka bor här?

Gamla vägens gruppbostad är till för dig som omfattas av LSS personkrets 1, det vill säga personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. Särskild kompetens och erfarenhet i personalgruppen gör det lämpligt för dig med problemskapande och utmanande beteende.  Vi kan ta emot placeringar med kort varsel.

Så fungerar det att bo här

På Gamla vägens gruppbostad jobbar vi för att du ska få snabb tillgång till samhällsgemenskap, kombinerat med en aktiv och meningsfull vardag.

Din rätt till självbestämmande ligger till grund för din genomförandeplan och all daglig planering och vi strävar efter att du ska uppnå största möjliga delaktighet och självständighet utifrån dina förutsättningar. Du bestämmer över ditt boende och din lägenhet, vår roll är att hjälpa till att ordna så att det känns bekvämt och tryggt.

Med personalens stöd kan du successivt utveckla dina förmågor, till exempel ta hand om lägenheten och dig själv, hitta sysselsättning och fritidsaktiviteter, och planera dagen. Personal finns alltid nära för allt från hushållssysslor till ledsagning utanför boendet.

Vi arbetar utifrån de metoder som är mest lämpade för varje individ, och har sin grund i kognitionsteori. Vi använder oss av något som kallas lågaffektivt bemötande (LAB) och innebär att vi jobbar lågmält och förebyggande. Vi tar också hjälp av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Mycket av arbetet går ut på att stötta dig i din personliga utveckling och där använder vi bland annat motiverande samtal (MI).

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med all personal.

Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskan, arbetsterapeuten och fysioterapeutens yrkesansvar.

Målet för vistelsen på Gamla vägens gruppbostad är ett självständigt liv där du kan verka i ett sammanhang och utvecklas som människa.

Sysselsättning och aktiviteter

En motiverande sysselsättning är viktigt för att man ska må bra. När du bor hos oss erbjuds du en sysselsättning som är anpassad utifrån din funktionsnivå och dina intressen. Vi kan även erbjuda daglig verksamhet på Humanas närliggande enhet Verkstadsgatan i Ängelholm. Regelbundna aktiviteter gör att du mår bättre. Vi planerar tillsammans med dig, vilka aktiviteter du vill göra eller prova på. Vi gör även aktiviteter tillsammans, allt från att gå ut och fika eller äta, till utflykter eller museum.

Personal

På Gamla vägens gruppbostad finns personal på plats dygnet runt.

Vi anpassar vår bemanning utifrån individuella behov och aktuellt uppdrag, i nära dialog med våra uppdragsgivare. Hos oss arbetar både män och kvinnor i olika åldrar och från olika kulturer. Personalen är socialpedagoger, undersköterskor eller har annan utbildning inom behandlings- eller socialt arbete.

Dagtid finns tillgång till vår egen sjuksköterska.

Personalen genomgår fortlöpande kompetensutveckling, utbildningar och regelbunden handledning, bland annat inom utagerande och självskadebeteende.

Adress

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar gällande placeringar i södra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna kvinnor och män från 18 år
 2. Kommun:
  Åstorp
 3. Placeringsform:
  Gruppboende PK1
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Humana LSS Sverige AB

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Josephine Wigårde

Föreståndare