Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden
A kitchen with a dining room table

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna kvinnor och män från 18 år
 2. Kommun:
  Åstorp
 3. Boendeform:
  Gruppboende PK2
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Humana LSS Sverige AB
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Lagrum och tillstånd
 • LSS §9.9 PK 1
Metod, insats och utredningar som enheten erbjuder
 • AKK – Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • LAB - Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
 • ADL - Activities of Daily Living
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Gruppbostad, servicebostad
Problematik
 • ADHD
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Sociala problem
 • Utagerande beteende
 • Aggressivitet
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Känsloregleringsproblematik
 • Självskadebeteende
 • Utvecklingsstörning
 • Svag begåvning
Typ av verksamhet
 • Egen regi
Ålderskategori
 • Vuxen

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Åstorp, Skåne

Gamla vägen Gruppboende

Gamla vägen är ett gruppboende utanför Helsingborg, för dig som omfattas av LSS personkrets 2. Vi vet att ett aktivt arbete hjälper hjärnan att återskapa förlorade funktioner. I arbetet med habilitering och rehabilitering får vi stöd av specialister på hjärnskador.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna kvinnor och män från 18 år
 2. Kommun:
  Åstorp
 3. Boendeform:
  Gruppboende PK2
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Humana LSS Sverige AB
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Lagrum och tillstånd
 • LSS §9.9 PK 1
Metod, insats och utredningar som enheten erbjuder
 • AKK – Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • LAB - Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
 • ADL - Activities of Daily Living
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Gruppbostad, servicebostad
Problematik
 • ADHD
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Sociala problem
 • Utagerande beteende
 • Aggressivitet
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Känsloregleringsproblematik
 • Självskadebeteende
 • Utvecklingsstörning
 • Svag begåvning
Typ av verksamhet
 • Egen regi
Ålderskategori
 • Vuxen
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and vase
 • A kitchen with a wood floor
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A view of a living room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with an island in the middle of a room
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and vase
 • A kitchen with a wood floor
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A view of a living room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with an island in the middle of a room
 • A living room filled with furniture and a fire place

Bostaden

Gamla vägens gruppboende ligger i Åstorp, drygt två mil från Helsingborg. Här finns både affärer, restauranger, frisör, simhall, ishall och bowlinghall. Tåg och buss finns inom gång-/cykelavstånd, med goda förbindelser till både Helsingborg och Kristianstad.

Här bor du i en fullutrustad tvårumslägenhet med kök och stort badrum med egen tvättmaskin och torktumlare. I huset finns också gemensamt kök, TV-rum och tvättstuga.

På kvällar och helger finns möjlighet att besöka Ekelidens snouezelavdelning på vår daglig verksamhet.

I Åstorp är naturen en stor tillgång, med sitt vackra läge vid nationalparken Söderåsens sluttning.

Du får möblera din lägenhet själv. Wifi ingår, liksom ett rymligt förråd. Du får gärna ta med ditt husdjur.

Vilka bor här?

Gamla vägen är ett gruppboende för dig som omfattas av LSS personkrets 2, vuxna med förvärvad hjärnskada.

Så fungerar det att bo här

Vi arbetar med vetskapen att hjärnan är ett föränderligt organ, och genom aktivt arbete kan även förlorade funktioner återskapas. Hos oss ska du kunna leva ett så självständigt liv som möjligt även om du drabbas av en hjärnskada.

Här bor du själv i din lägenhet, med ständig närhet till personalstöd och umgänge efter dina behov. Du bestämmer över ditt boende och din lägenhet, vår roll är att hjälpa till att ordna så att det känns bekvämt och tryggt. Vi värdesätter trivsel här på Gamla vägen, och blir glada när de som bor här säger att de upplever en trevlig atmosfär.

Vi stöttar dig i att utveckla fungerande rutiner i vardagen, allt från att sköta ett hem till att hitta och upprätthålla aktiviteter utanför hemmet. Här ingår även att hålla kontakt med familj samt att hitta och behålla vänner. Det är viktigt att kunna behålla sitt nätverk, även om det är på avstånd, så vi använder oss av all ny teknik vi kan för att det ska vara möjligt. Vi ger också stöd i samhällskontakter, till exempel med sjukvården.

Hos oss väljer du en kontaktman som säkerställer kvaliteten på den service och det stöd som ges, sköter kontakt med personal och socialtjänst och hjälper till att planera dina dagar. Ni börjar med att tillsammans utforma en genomförandeplan utifrån dina önskemål och behov, som sedan ligger till grund för arbetet.

Personal finns alltid nära för allt från hushållssysslor till ledsagning utanför boendet. Vi väljer att inte fokusera på svårigheterna, utan hellre på att hitta lösningar för att kunna möjliggöra dina önskemål.

Vi jobbar mycket med habilitering och rehabilitering, för att du ska behålla och ges möjlighet att utveckla dina förmågor. Där har vi ett nära samarbete med fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vi driver även ett utbildningsprogram i samarbete med Neurokompetens i Skåne, för att säkra upp vår kunskap inom förvärvade hjärnskador.

I arbetet använder vi oss av något som kallas lågaffektivt bemötande (LAB) och innebär att vi jobbar lågmält och förebyggande.

Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskan, arbetsterapeuten och fysioterapeutens yrkesansvar.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med all personal.

Målet med ditt boende hos oss är att du ska få en meningsfull vardag i en trivsammiljö, med goda förutsättningar för att kunna bibehålla och utveckla dina förmågor.

Visa mer

Sysselsättning och aktiviteter

En motiverande sysselsättning är viktigt för att man ska må bra. Hos oss har alla möjlighet att delta i daglig verksamhet på vår enhet i Tyringe, Ekeliden Daglig Verksamhet , där du kan få sysselsättning anpassad till dina resurser. Det finns också möjlighet för deras personal att vid behov genomföra aktiviteter på Gamla vägen.

Även regelbundna fritidsaktiviteter gör att du mår bättre. Därför stöttar vi dig i att utveckla en meningsfull och aktiv fritid utifrån vad du har för intressen och förmågor. Vi ordnar också gemensamma aktiviteter. Vi umgås tillsammans i allrummet, tittar på TV och spelar. Vi firar högtider som midsommar och halloween. Och på helgen blir det ofta en bra film samt någon sorts utfärd. Ett aktivitetsråd kommer med förslag som sedan diskuteras på våra regelbundna husmöten, där också andra allmänna frågor tas upp.

Personal

På Gamla vägen finns personal på plats dygnet runt med sovande jour nattetid.

Grundläggande utbildning är bland annat Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet. Vi värdesätter eftergymnasiala utbildningar. Personalen genomgår fortlöpande kompetensutveckling, utbildningar och regelbunden handledning, bland annat i samarbete med Neurokompetens Skåne, specialister på förvärvade hjärnskador.

Specialiserad psykiatriläkare är knuten till verksamheten.

I personalgruppen finns tydliga ansvarsområden, till exempel kvalitets-, värdegrunds-, dokumentations- och aktivitetsansvar.

Adress

Åstorp, Skåne

A person standing posing for the camera

Minela Zarifovic

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar gällande placeringar i södra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna kvinnor och män från 18 år
 2. Kommun:
  Åstorp
 3. Boendeform:
  Gruppboende PK2
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Humana LSS Sverige AB

Adress

Åstorp, Skåne