Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden
Gemensamt vardagsrum

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Halmstad
 3. Placeringsform:
  Gruppboende, PK 1
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Humana LSS i Sverige AB
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Lagrum och tillstånd
 • LSS §9.9 PK 1
Metod, insats och utredningar som enheten erbjuder
 • AKK – Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • ESL – Ett Självständigt Liv
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • LAB - Lågaffektivt bemötande
 • Studio III
 • TAKK - Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • Tydliggörande pedagogik
 • ADL - Activities of Daily Living
 • KBT – Kognitiv Beteendeterapi
 • MI - Motiverande samtal (motivational interviewing)
Personkrets
 • Personkrets 1 (PK1)
Placeringsform
 • Akutplacering
 • Behovsanpassade insatser
 • Daglig verksamhet
 • Samarbete med specialanpassad skola
 • Gruppbostad, servicebostad
 • Särskilt boende
Problematik
 • ADHD
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Depression
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Sociala problem
 • Utagerande beteende
 • Svag begåvning
 • Aggressivitet
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Känsloregleringsproblematik
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Psykisk ohälsa
 • Riskbruk
 • Självskadebeteende
 • Utvecklingsstörning
Typ av verksamhet
 • Egen regi
Ålderskategori
 • Vuxen

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Gärdesgatan 2, 313 31 Oskarström

Gärdesgatan Gruppboende

Gärdesgatan är en gruppbostad för dig som omfattas av LSS personkrets 1. Särskilt lämplig är den för dig med speciella behov eller utåtagerande beteende. Här arbetar vi med fokus på en meningsfull vardag och en känsla av sammanhang.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Halmstad
 3. Placeringsform:
  Gruppboende, PK 1
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Humana LSS i Sverige AB

Telefonnummer till enheten

Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Lagrum och tillstånd
 • LSS §9.9 PK 1
Metod, insats och utredningar som enheten erbjuder
 • AKK – Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • ESL – Ett Självständigt Liv
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • LAB - Lågaffektivt bemötande
 • Studio III
 • TAKK - Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • Tydliggörande pedagogik
 • ADL - Activities of Daily Living
 • KBT – Kognitiv Beteendeterapi
 • MI - Motiverande samtal (motivational interviewing)
Personkrets
 • Personkrets 1 (PK1)
Placeringsform
 • Akutplacering
 • Behovsanpassade insatser
 • Daglig verksamhet
 • Samarbete med specialanpassad skola
 • Gruppbostad, servicebostad
 • Särskilt boende
Problematik
 • ADHD
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Depression
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Sociala problem
 • Utagerande beteende
 • Svag begåvning
 • Aggressivitet
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Känsloregleringsproblematik
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Psykisk ohälsa
 • Riskbruk
 • Självskadebeteende
 • Utvecklingsstörning
Typ av verksamhet
 • Egen regi
Ålderskategori
 • Vuxen
 • Gemensamt vardagsrum
 • Utomhusbild på boendet
 • Gemensamt kök
 • Gemensamt kök
 • Inomhusbild från boendet, köket
 • Vardagsrum med balkong
 • Vardagsrum med ingång till sovrum
 • Sovrum
 • Utomhusbild på boendet
 • Gemensamt vardagsrum
 • Utomhusbild på boendet
 • Gemensamt kök
 • Gemensamt kök
 • Inomhusbild från boendet, köket
 • Vardagsrum med balkong
 • Vardagsrum med ingång till sovrum
 • Sovrum
 • Utomhusbild på boendet

Bostaden

Gärdesgatans gruppboende ligger i lilla Oskarström, strax öster om Halmstad, naturskönt beläget utmed Nissan i ett trivsamt villaområde nära skog med gott om promenadstigar. Här finns det mesta inom gång-/cykelavstånd – mataffärer, restauranger, bibliotek, gym, vårdcentral, friluftsbad och biograf. Vintertid finns även skidbacke med lift och konstfrusen isbana på orten. Med tåg tar man sig enkelt till Halmstad och vidare, och till Halmstad flygplats tar det cirka 20 minuter med bil. Vill du ta dig runt med cykel så finns det en till låns på boendet. 

Huset är i modern stil med två våningar och källare, med hiss mellan våningarna. På varje plan finns tre fullt utrustade och funktionsanpassade tvårumslägenheter på ca 45 kvm med egen ingång och förråd. Alla lägenheter har en liten uteplats, på övervåningen från en loftgång. Gemensamhetsutrymmen finns på båda planen. 

Planlösningen är utformad för att ge möjlighet för både avskildhet och självvalt umgänge. Vi vill gärna att du skapar ditt eget hem och är med och inreder din lägenhet. Internet ingår i hyreskostnaden. 

Vid behov av lagad mat så serveras den i det gemensamma matrummet. i övriga fall lagar och äter du din mat i lägenheten. 

I källaren finns ett aktivitetsrum som kan inredas utifrån de boendes intressen och behov. Här kan man till exempel läsa läxor, pyssla, skriva, läsa, och använda dator. Det finns även ett litet gym. 

Utomhus finns en rymlig och fin gemensam uteplats, där vi umgås, äter och grillar. Tomten och omgivningarna ger goda möjligheter till olika utomhusaktiviteter. 

Hos oss har du möjlighet att ha husdjur. 

Kom gärna förbi på studiebesök! 

Visa mer

Vilka bor här?

Gärdesgatan är ett gruppboende för dig som omfattas av LSS personkrets 1, det vill säga personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. Särskild kompetens och erfarenhet i personalgruppen gör det lämpligt för dig med problemskapande och utmanande beteende. 

Så fungerar det att bo här

När du bor hos oss får du stöttning av en personal med stort engagemang och en vilja att erbjuda goda levnadsförhållanden inom alla livsområden. Vi vill att alla ska få möjlighet till en meningsfull sysselsättning, en aktiv fritid och en känsla av sammanhang. Vi ser lösningar oftare än problem och jobbar för att du ska kunna utvecklas och finna livskvalitet. 

Din rätt till självbestämmande ligger till grund för din genomförandeplan och all daglig planering och vi strävar efter att du ska uppnå största möjliga delaktighet och självständighet utifrån dina förutsättningar. Du bestämmer över ditt boende och din lägenhet, vår roll är att hjälpa till att ordna så att det känns bekvämt och tryggt. Med personalens stöd kan du successivt utveckla dina förmågor, till exempel ta hand om lägenheten och dig själv, hitta sysselsättning och fritidsaktiviteter, och planera dagen. Personal finns alltid nära för allt från hushållssysslor till ledsagning utanför boendet. 

Våra metoder har en grund i kognitionsteori. Vi använder oss av något som kallas lågaffektivt bemötande (LAB Studio III) och innebär att vi arbetar med att hantera konflikter innan de uppstår samt gör konfliktutvärderingar genom att reflektera och sedan förändra. Genom ett metodiskt arbetssätt präglat av lugnt bemötande arbetar vi med att minska affektutbrott och problemskapande beteende. Vi tar också hjälp av tydliggörande pedagogik samt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för att förklara aktiviteter och uppgifter på ett tydligt och strukturerat sätt med hjälp av bland annat visuella och digitala lösningar. Mycket av arbetet går ut på att stötta dig i din personliga utveckling och där använder vi bland annat motiverande samtal (MI)

Om du önskar det så samarbetar vi gärna med din familj/anhöriga, och de är alltid välkomna för att hälsa på om du vill. 

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med all personal. 

Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskan, arbetsterapeuten och fysioterapeutens yrkesansvar. 

Vår målsättning är att stödja dig som bor på Gärdesgatans gruppboende till ett självständigt liv med en känsla av sammanhang. 

Visa mer

Sysselsättning och aktiviteter

En motiverande sysselsättning är viktigt för att man ska må bra. När du bor hos oss erbjuds du en sysselsättning som är anpassad utifrån din funktionsnivå och dina intressen.

Även regelbundna fritidsaktiviteter gör att du mår bättre. Därför har vi ”byggt in” fritidssysselsättning på boendet i form av vårt aktivitetsrum i källaren. Vi erbjuder också daglig verksamhet på Humanas närliggande enhet Verkstadsgatan.

De flesta aktiviteter gör du på egen hand, själv eller tillsammans med någon i personalen, men om du vill får du också delta när vi gör något tillsammans – allt från att gå ut och fika eller äta, till utflykter med bio eller museum. På boendet ordnar vi ofta kvällar där vi till exempel grillar eller spelar.

Personal

På Gärdesgatans gruppboende finns personal på plats dygnet runt, med både sovande jour nattetid och vaken natt. Vi anpassar vår bemanning utifrån individuella behov och aktuellt uppdrag, i nära dialog med våra uppdragsgivare. 

I personalgruppen finns beteendevetare, behandlingspedagoger, undersköterskor och en socialpedagog med KBT-kunskap. All personal har lång erfarenhet och genomgår fortlöpande kompetensutveckling, utbildningar och regelbunden extern handledning för att kunna ge ett optimalt stöd och säkra en insats av hög kvalitet. 

Adress

Gärdesgatan 2, 313 31 Oskarström

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar gällande placeringar i södra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Halmstad
 3. Placeringsform:
  Gruppboende, PK 1
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Humana LSS i Sverige AB

Placeringsförfrågan

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Telefonnummer till enheten

Adress

Gärdesgatan 2, 313 31 Oskarström