Hem

Kontaktuppgifter

Sök gruppbostad

Till våra LSS-boenden

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna över 18 år
 2. Kommun:
  Täby
 3. Placeringsform:
  Daglig verksamhet, PK1
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Lagrum och tillstånd
 • LSS §9.9 PK 1
Metod, insats och utredningar som enheten erbjuder
 • Tydliggörande pedagogik
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • AKK – Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • LAB - Lågaffektivt bemötande
Personkrets
 • Personkrets 1 (PK1)
Placeringsform
 • Daglig verksamhet
Problematik
 • Inlärningssvårigheter
 • ADHD
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Bipolär sjukdom
 • Sociala problem
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • OCD/Tvång
 • Psykisk ohälsa
 • Ätstörningar
Typ av verksamhet
 • Egen regi
Ålderskategori
 • Vuxen

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Kanalvägen 15, 183 34 Täby

Aktivitetshuset Kanalvägens Dagliga verksamhet

Kanalvägen i Täby är en arbetsinriktad daglig verksamhet som vänder sig till personer inom personkrets 1 LSS.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna över 18 år
 2. Kommun:
  Täby
 3. Placeringsform:
  Daglig verksamhet, PK1
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Lagrum och tillstånd
 • LSS §9.9 PK 1
Metod, insats och utredningar som enheten erbjuder
 • Tydliggörande pedagogik
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • AKK – Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • LAB - Lågaffektivt bemötande
Personkrets
 • Personkrets 1 (PK1)
Placeringsform
 • Daglig verksamhet
Problematik
 • Inlärningssvårigheter
 • ADHD
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Bipolär sjukdom
 • Sociala problem
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • OCD/Tvång
 • Psykisk ohälsa
 • Ätstörningar
Typ av verksamhet
 • Egen regi
Ålderskategori
 • Vuxen
 • A dining room table in front of a window
 • A room filled with furniture and a wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large room
 • A dining room table
 • A dining room table in front of a window
 • A room filled with furniture and a wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large room
 • A dining room table

Var och för vem?

Vi är en arbetsinriktad daglig verksamhet på ca 1200 kvm, i centrala Täby.

Vi vänder oss till vuxna i personkrets 1 inom LSS. Kanalvägen är valbart enligt LOV i Täby kommun, Järfälla kommun och Stockholm stad. Vi tar även emot på individavtal.
Du ansöker hos biståndshandläggare i din kommun.

Det här erbjuder vi

Vi tror på personlig utveckling och glädjen i skapandet, där individen ges möjlighet till att lyckas och växa, och får förutsättning till en meningsfull vardag och tillvaro. På Kanalvägen arbetar vi med flera olika inriktningar och kommer utveckla verksamheten efter förfrågan och önskemål.

Vi erbjuder:

Snickeri: Vi erbjuder snickeri med möjlighet till att skapa stora och små projekt i trämaterial med hjälp av hammare, spik, lim, rep, skruvdragare, träbollar med mera.
Ateljé: Här ges möjlighet att rita, måla, dreja, pärla, klippa och klistra. Sy, sticka samt skapa inredning. Vi erbjuder även tovning, skapa i lera och gips.
Odla och växa: Här arbetar du i vårt fina odlingsrum eller på vår stora uteplats med pallkragar. Det du odlar här kan även komma att användas i vårt kök eller i andra delar av våra verksamheter
Musik och media: Via vår inriktning musik och media erbjuder vi arbete framför datorn, skrivande samt skapa musik samt karaoke.
Kök och bak: I vårt storkök bakar vi och tillverkar olika produkter. Vi ansvarar även för kaffe och fika till vår konferens som kan bokas av våra övriga verksamheter.
Arbetspraktik: Vi arbetar med att hitta individuella placeringar på företag eller arbetsplatser. Arbetet kan även kombineras med några av våra övriga inriktningar.

Vi erbjuder även aktiviteter i vårt rörelserum, där vi ger möjlighet till filmvisning, gympa samt yoga. Vi erbjuder även gemensamma aktiviteter såsom fest vid eller kring högtider.

Personal

Personalen har kunskap om musik och media, hantverk, snickeri samt bakning. Vi anpassar stöd och insatser utifrån individuella behov och förutsättningar. Aktivitetshuset Kanalvägen bygger på självständighet, inflytande, arbetsinnehåll och individuellt anpassat stöd.

All personal utbildas i Humanas tre grundläggande metoder:
• Lågaffektivt bemötande
• Alternativ och kompletterande kommunikation
• Tydliggörande pedagogik

Adress

Kanalvägen 15, 183 34 Täby

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna över 18 år
 2. Kommun:
  Täby
 3. Placeringsform:
  Daglig verksamhet, PK1

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Auli Leskinen

Verksamhetschef

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator