Hem

Kontaktuppgifter

Sök gruppbostad

Till våra LSS-boenden

A dining room

Fakta

 1. Kommun:
  Vellinge
 2. Placeringsform:
  Gruppboende, entreprenad
 3. Antal platser:
  6
Lagrum och tillstånd
 • LSS §9.9 PK 1
Personkrets
 • Personkrets 1 (PK1)
Typ av verksamhet
 • Entreprenad

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Vellinge, Skåne

Storgatan Gruppboende

Här på Storgatan finns sex fina lägenheter för boende och en lägenhet där vi bedriver korttidsverksamhet.

Fakta

 1. Kommun:
  Vellinge
 2. Placeringsform:
  Gruppboende, entreprenad
 3. Antal platser:
  6
Lagrum och tillstånd
 • LSS §9.9 PK 1
Personkrets
 • Personkrets 1 (PK1)
Typ av verksamhet
 • Entreprenad

Vårt boende

Vi har ett fint gemensamt utrymme med kök och vardagsrum där vi umgås och har trevligt tillsammans. Aktiviteter på boendet är till exempel högläsning, måndagsmöte, biljard, tv-spel och några gånger i månaden anordnar vi temamiddagar mm.

Vårt arbetssätt

Vi jobbar med att skapa trygghet och att utforma individuellt stöd för våra boende. Vi arbetar mycket med TBA (Tillämpade Beteende Analyser). Alla har en personlig genomförandeplan. Så att varje boende får stöd och service i enlighet med de behov och önskemål som finns. Alla boende har en egen ordinarie kontaktman och en vice kontaktman i personalgruppen. Kontaktmannen ansvarar för att kundens genomförandeplan är aktuell och känd för alla som ger stöd och service till kunden.

Vår personal och kompetens

Personalen leds av vår verksamhetschef, och vi har en gruppledare på enheten. Vi har kompetent personal med gedigen erfarenhet av vård- och omsorgsarbete.

Adress

Vellinge, Skåne

Fakta

 1. Kommun:
  Vellinge
 2. Placeringsform:
  Gruppboende, entreprenad
 3. Antal platser:
  6

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Anna Odin

Verksamhetschef

Annette Nilsson

Verksamhetschef