Hem

Kontaktuppgifter

Sök gruppbostad

Till våra LSS-boenden

A house on the side of a road

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna över 18 år
 2. Kommun:
  Ängelholm
 3. Placeringsform:
  Daglig verksamhet, PK1 och PK2
Lagrum och tillstånd
 • LSS §9.10, daglig verksamhet
Typ av verksamhet
 • Egen regi

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Verkstadsgatan 4, 262 71 Ängelholm

Verkstadsgatans Dagliga verksamhet

Verkstadsgatan i Ängelholm är en arbetsinriktad daglig verksamhet som vänder sig till personer inom personkrets 1 och 2 LSS.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna över 18 år
 2. Kommun:
  Ängelholm
 3. Placeringsform:
  Daglig verksamhet, PK1 och PK2
Lagrum och tillstånd
 • LSS §9.10, daglig verksamhet
Typ av verksamhet
 • Egen regi
 • A house on the side of a road
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A view of a kitchen
 • A dining room table in front of a window
 • A dining room table
 • A room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a wood floor
 • A dining room table
 • A room filled with furniture and a large window
 • A house on the side of a road
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A view of a kitchen
 • A dining room table in front of a window
 • A dining room table
 • A room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a wood floor
 • A dining room table
 • A room filled with furniture and a large window

Var och för vem?

Verkstadsgatan är en daglig verksamhet i Ängelholm som vänder sig till dig inom personkrets 1 eller 2 enligt 1§ LSS, som inte har möjlighet att studera eller förvärvsarbeta och är i behov av en meningsfull vardag samt träning. Den dagliga verksamheten ska kunna stimulera till gemensamhet och samhörighet.

Det här erbjuder vi

Genom att anpassa verksamheten efter dina behov så kommer vi kunna erbjuda aktiviteter som är habiliterande samt utvecklande för att komma ett steg närmre till ett arbete.
Den dagliga verksamheten är uppdelad i två grupper för att på så vis lättare anpassa till dina behov:

Grupp 1

Riktar sig främst till dig inom personkrets 1 och i denna grupp så erbjuds specialanpassade aktiviteter utifrån dina individuella behov och färdigheter. Grupp 1 skall erbjudas en trygg miljö och tillgång till avskildhet. Du kan ha ett eget arbetsrum där du ska känna trygghet och ha tillgång till aktiviteter som passar dig. Det finns rum för att kunna vila och slappna av mellan aktiviteterna.
Exempel på aktiviteter: Rita, måla, pyssla i vår ateljé eller skaparverkstad. Snickeriarbeten i vårt snickeri. Spela instrument, arbeta med lera, kommunikationsträning m.m.


Grupp 2

Även här erbjuds individuella aktiviteter, men vi fokuserar mer på att komma ut och träna i samhället för att eventuellt kunna få en praktikplats. Även enklare vaktmästaruppdrag såsom exempelvis att sätta upp tavlor och gardiner, trädgårdsarbete, åka till återvinning, parkarbete, snickeri och så vidare.
Vi kan också hjälpa till i verksamheter och föreningar för att träna och öka framtida praktik- och arbetsmöjligheter.

Varje år har vi på enheten sommar- och julfest samt bjuder in till öppet hus för allmänheten. Vi erbjuder fysisk aktivitet genom exempelvis promenader.
På Verkstadsgatans dagliga verksamhet tror vi på ett livslångt lärande och vill skapa verksamhet där du ges möjlighet att lyckas och få förutsättningar att växa.

Personal

Vi anpassar stöd och insatser utifrån dina individuella behov och förutsättningar. Verkstadsgatan bygger på självständighet, inflytande, arbetsinnehåll och individuellt anpassat stöd. Vi vill ta tillvara och stärka de förmågor som finns och stötta när förmågan sviktar.

All personal utbildas i Humanas tre grundläggande metoder:

Adress

Verkstadsgatan 4, 262 71 Ängelholm

Minela Zarifovic

Placeringskoordinator

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna över 18 år
 2. Kommun:
  Ängelholm
 3. Placeringsform:
  Daglig verksamhet, PK1 och PK2

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Minela Zarifovic

Placeringskoordinator

Anette Borup

TF Föreståndare