Hem

Kontaktuppgifter

Sök gruppbostad

Till våra LSS-boenden

A living room filled with furniture and a large window

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna kvinnor och män från 18 år
 2. Kommun:
  Höör
 3. Placeringsform:
  Gruppboende, PK 3
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Humana LSS i Sverige AB
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1
 • LSS §9.9 PK 3
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
Metod, insats och utredningar som enheten erbjuder
 • AKK – Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • LAB - Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
Personkrets
 • Personkrets 3 (PK3)
Placeringsform
 • Gruppbostad, servicebostad
Problematik
 • Inlärningssvårigheter
 • Psykossjukdom
 • Ångesttillstånd
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Depression
 • Demens
 • OCD/Tvång
 • Riskbruk
 • Samsjuklighet
 • Schizofreni
Typ av verksamhet
 • Egen regi
Ålderskategori
 • Vuxen

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Violgatan 9, 243 32 Höör

Violgatan Gruppboende

I Höör, strax utanför Malmö och Lund, finns Violgatans gruppboende för dig som omfattas av LSS personkrets 3. Vi har även kompetens för att möta personer med missbruk. Målet är ett bättre psykiskt mående.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna kvinnor och män från 18 år
 2. Kommun:
  Höör
 3. Placeringsform:
  Gruppboende, PK 3
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Humana LSS i Sverige AB
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1
 • LSS §9.9 PK 3
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
Metod, insats och utredningar som enheten erbjuder
 • AKK – Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • LAB - Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
Personkrets
 • Personkrets 3 (PK3)
Placeringsform
 • Gruppbostad, servicebostad
Problematik
 • Inlärningssvårigheter
 • Psykossjukdom
 • Ångesttillstånd
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Depression
 • Demens
 • OCD/Tvång
 • Riskbruk
 • Samsjuklighet
 • Schizofreni
Typ av verksamhet
 • Egen regi
Ålderskategori
 • Vuxen
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a wood floor
 • A kitchen with a wood floor
 • A kitchen with a wood floor
 • A kitchen with a stove and a sink
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A room filled with furniture and a wood floor
 • A kitchen with a wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large green field in front of a house
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a wood floor
 • A kitchen with a wood floor
 • A kitchen with a wood floor
 • A kitchen with a stove and a sink
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A room filled with furniture and a wood floor
 • A kitchen with a wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large green field in front of a house

Bostaden

I Höör, strax utanför Malmö och Lund, ligger Violgatans gruppboende. Här bor du både naturnära och socialt, med skog på ena sidan boendet och ett trivsamt villaområde tvärsöver vägen på andra sidan. Här är det nära till såväl affärer, service och kollektivtrafik som aktiviteter såsom bad, gym och bibliotek.

Vi erbjuder sex fullutrustade och funktionsanpassade tvårumslägenheter på ca 50 kvm, alla på markplan med egen uteplats samt förråd i en separat byggnad. Du möblerar din lägenhet själv, där du också lagar och äter dina måltider. Wifi ingår. Det är möjligt att ha husdjur.

Gemensamhetsutrymmena består av två TV-rum, med kök och matsal i det ena, med en planlösning som ger möjlighet till både avskildhet och självvalt umgänge.

Till huset hör en gräsmatta med och uteplats, med möjlighet till grillning och andra utomhusaktiviteter.

Du är välkommen att titta förbi på studiebesök!

Se gruppboendet i 3D här

Vilka bor här?

Violgatan är ett gruppboende för dig som omfattas av LSS personkrets 3, det vill säga personer med stora och varaktiga psykiska funktionsnedsättningar, även i kombination med mer komplexa beteendestörningar, som till följd därav har betydande svårigheter att klara den dagliga livsföringen på egen hand. I andra avseenden är våra boende ofta högfungerande. 

Vi har kompetens för och erfarenhet av att möta personer med missbruk, där vi samverkar med öppenvården via Humanas HVB-enheter, som tar emot boende med pågående LARO-behandling och samarbetar med ansvarig LARO-mottagning. 

Så fungerar det att bo här

Här bor du själv i din lägenhet, med ständig närhet till personalstöd och umgänge efter dina behov. Du bestämmer över ditt boende och din lägenhet, vår roll är att hjälpa till att ordna så att det känns bekvämt och tryggt.

En genomförandeplan utformas tillsammans med din kontaktman, så att stödet blir individanpassat med utgångspunkt i dina förmågor och det som fungerar. Kontaktmannen håller i helheten, sköter kontakt med personal och socialtjänst och hjälper till att planera dina dagar. Sedan finns hela personalgruppen här för att stötta dig i vardagen, till exempel:

• Hitta sysselsättning och fritidssysselsättning.

• Skapa struktur och rutiner i vardagen, såsom matlagning, tvätt och personlig hygien.

• Genomföra aktiviteter

• Hålla kontakt med familj och vänner.

• Kommunicera med myndigheter och andra delar av samhället.

• Eventuell öppenvårdskontakt.

Vi lägger stor vikt vid att du hela tiden är delaktig i planering av dagen och dina aktiviteter. Alla som bor här kan lämna synpunkter och önskemål via webben, vår app eller regelbundna enkäter.

Om du önskar det så samarbetar vi gärna med dina anhöriga, och de är alltid välkomna för att hälsa på om du vill. Där du ger samtycke ger vi minst en rapport i veckan där vi berättar om ditt boende och ditt mående. Det är viktigt att även de känner sig trygga med boendet, och inte sällan lär vi oss i personalen saker om den boendes behov och vanor som de känner bäst till.

Här använder vi oss av lågaffektivt bemötande, som innebär att vi jobbar lågmält och förebyggande. Mycket av arbetet går ut på att stötta dig i din personliga utveckling och där använder vi bland annat motiverande samtal (MI). Vi har också kompetens för tydliggörande pedagogik och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) , för att förklara aktiviteter och uppgifter på ett visuellt tydligt och strukturerat sätt.

Via Humanas öppenvård kan du få behandling för alkohol-, narkotika- och spelmissbruk, eller kontakt med DBT-terapeut för behandling av självskadeproblematik. För att kunna få öppenvårdsbehandling krävs, förutom beslut om LSS-boende, även beslut om behandling i öppenvård. Behandlingen kan vid behov ske här på Violgatan.

Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskan, arbetsterapeuten och fysioterapeutens yrkesansvar.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med all personal.

Genomförandeplanen, din utveckling och dina behov följs upp regelbundet av personalen utifrån IBIC, en standard som underlättar både samordningen av personalens arbete och samarbetet med socialtjänstens handläggare. Återkoppling till din LSS-handläggare sker minst en gång i kvartalet.

Målet med ditt boende på Violgatan är ett bättre psykiskt mående och en ökad självständighet utifrån dina individuella förutsättningar. Vid missbruksproblem ingår att börja forma ett liv utan alkohol och droger.

Sysselsättning och aktiviteter

En motiverande sysselsättning är viktigt för att man ska må bra. Vi stöttar dig i att hitta till exempel anpassat arbete eller praktikplats. Vi samverkar med Samhall och hjälper dig med inskrivning på Arbetsförmedlingen om du önskar.

Våra boende är också välkomna till Humanas daglig verksamhet utanför Höör, Björkviks Aktivitetscenter (även utan beslut om daglig verksamhet), som erbjuder många sorters arbetsinriktad sysselsättning. Andra dagliga verksamheter finns i Lund och Malmö.

Även regelbundna fritidsaktiviteter gör att du mår bättre. Vi stöttar dig så att du kan fortsätta att göra det du gjort innan, och saknar du fritidsaktiviteter när du kommer till oss så ser vi vad vi kan hjälpa till med. Från Violgatan är det nära till både skog och sjö, och bland utflyktsmöjligheterna finns Skånes största djurpark.

Gemensamma aktiviteter planeras utifrån dina och dina grannars önskemål. Vi lägger fokus på uteaktiviteter och med verksamhetsbilen når vi många roliga utflyktsmål. Ibland kör vi bara till någon park och spelar kubb eller till en bowlinghall i Höör. Men vi kan också ta oss till stränderna i Lomma och Malmö eller shoppingcentren i Lund och Malmö. På boendet ordnar vi regelbundet film- och grillkvällar.

Varje boende får ett månatligt aktivitetsbidrag på 300 kr.

Personal

På Violgatans gruppboende finns personal på plats dygnet runt, med en sovande jour nattetid.

Alla boendestödjare har en bakgrund från neuropsykiatrisk gymnasielinje. I personalgruppen finns kompetens för och erfarenhet av att möta personer med missbruk, samt kompetens för suicidförebyggande.

Sjuksköterska är knuten till verksamheten för medicinska frågor och finns på plats en dag i veckan med jourberedskap dygnet runt. Vi har även tillgång till arbetsterapeut efter behov.

Adress

Violgatan 9, 243 32 Höör

Placeringskoordinator

Minela Zarifovic

Placeringskoordinator

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna kvinnor och män från 18 år
 2. Kommun:
  Höör
 3. Placeringsform:
  Gruppboende, PK 3
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Humana LSS i Sverige AB

Placeringsförfrågan

Minela Zarifovic

Placeringskoordinator

Annette Nilsson

Verksamhetschef