Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden

Brattbacken

LSS-gruppbostaden är belägen i Bollnäs, och välkomnar vuxna personer som omfattas av personkrets 1 enligt LSS, det vill säga autism, utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd.

 1. Driftsform
  Egen regi
 2. Målgrupp
  Vuxna från 18 år
 3. Inriktning
  LSS, personkrets 1, Vuxna med autismspektrum eller utvecklingsstörning.
Malin Helin Bitr. Verksamhetschef

Om oss

Brattbacken erbjuder hög personaltäthet, välutbildad personal och individuellt utformat stöd med god vana att arbeta med utmanande beteenden. När vi talar om individuellt utformat stöd menar vi att den enskilde får stöd för att möjliggöra ett liv likt andra i motsvarande ålder.

Stödet utformas utifrån den enskildes egna önskemål, förutsättningar, behov och intressen och målet är att individen skall uppleva ett självständigt liv.

Vid intresse av plats i Brattbackens gruppbostad gör vi inom Humana en noggrann kartläggning. Kartläggningen syftar till att lära känna den enskildes behov som underlag i anpassning och förberedelse av miljön. Att flytta är en stor process som kan medföra oro, vi vill med hjälp av kartläggningen ge den enskilde bästa möjliga start i sitt nya hem. Vi lägger stor vikt vid att den enskilde, personal och personer som är viktiga för den enskilde görs delaktiga.

Samtliga av Humanas gruppbostäder utbildas, tillämpar och handleds i de grundläggande arbetssätten tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och alternativ kompletterande kommunikation i enlighet med de rekommendationer som socialstyrelsen utfärdat för målgruppen. Utöver detta kompetensutvecklas personalen utifrån varje enskilds behov.

Samverkan

Humanas utredningsenhet Neuropsyk Bollnäs har mångårig erfarenhet och god kunskap om arbetssätt, förhållningssätt och bemötande för personer med utmanande beteende. Brattbackens gruppbostad har ett nära samarbete med Neuropsyk i Bollnäs vad gäller kompetensöverföring och kompetensutveckling vid neuropsykiatriska diagnoser och dilemman. Neuropsyk i Bollnäs är särskilt kunniga inom autism, utvecklingsstörning, svår beteendeproblematik samt andra somatiska- och psykiatriska svårigheter

Miljö

Bostaden är belägen i lugn naturmiljö cirka två kilometer från centrala Bollnäs. Gruppbostaden är byggd för personer som är i behov av lågt stimuli från till exempel grannar, men som samtidigt önskar närhet till fritidsaktiviteter i vacker utemiljö. Brattbacken erbjuder fem fullt utrustade lägenheter med särskilda anpassningar efter den tänkta målgruppen.

Anpassningar

Några av våra anpassningar för att kunna säkerställa en god boendemiljö:

 • Möjlighet till enskild in- och utgång
 • Enskild uteplats tillhörande varje lägenhet
 • Separerat kök och vardagsrum i gemensamhetsutrymmen
 • Utökade personalutrymmen möjliggör både jour och vaken personal under natten

Humanas fastighetsavdelning arbetar löpande med att anpassa boendemiljön efter den enskildes behov och önskemål. Den fysiska boendemiljön ska bidra till att stärka den enskildes självständighet och trygghet i den egna lägenheten, utemiljön och gemensamhetsutrymmen.

Placeringsförfrågan