Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden

Gärdesgatan

Gärdesgatans LSS är ett gruppboende för vuxna §9.9 PK 1, beläget i Oskarström strax öster om Halmstad.

  1. Driftsform
    Egen regi
  2. Inriktning
    Boende för vuxna från 18 år
  3. Specialkompetens
    LSS, personkrets 1, Vuxna med autismspektrum eller utvecklingsstörning.

Om Gärdesgatan

Se en 3D-visning av en lägenhet här!

Gärdesgatan är ett LSS-boende med stort fokus på sysselsättning och aktiv fritid. Vår målsättning är att stödja de som bor på Gärdesgatan till ett självständigt liv med en känsla av sammanhang. Vi har därför upparbetat ett samarbete med privata företag, stiftelser, frivillorganisationer och föreningar för ett brett utbud av praktikplatser och sysselsättning i andra former. Genom samverkan med föreningslivet ger vi möjlighet till en aktiv fritid även för personer med funktionsvariation. Vi har även ”byggt in” fritidssysselsättning på boendet i form av t.ex musik- och pysselrum.

Personer som bor hos oss erbjuds en sysselsättning som är anpassad utifrån funktionsnivå och intresse. Personal finns med de boende på deras arbetsplatser och fritidsaktiviteter utifrån den enskildas behov.

Den enskildes rätt till självbestämmande ligger till grund för all daglig planering, upprättande av genomförandeplan och aktivitetsplanering.

Våra metoder har sin grund i kognitionsteorier. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och AKK.

Gärdesgatans LSS ligger i Oskarström strax öster om Halmstad. Oskarström är ett samhälle med cirka 4 000 invånare som ligger naturskönt utmed ån Nissan. På orten finns bland annat mataffärer, restauranger, bibliotek, gym, vårdcentral, friluftsbad och biograf. Det finns även skidbacke med lift och konstfrusen isbana. Med tåg tar man sig enkelt till Halmstad och vidare. Till Halmstad flygplats tar det cirka 20 minuter med bil.

Vi talar utöver svenska även engelska, tyska och danska.

Placeringsförfrågan

Minela Zarifovic Placeringskoordinator vuxna


Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär