Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden

Gärdesgatan

Gärdesgatans LSS är ett gruppboende för vuxna §9.9 PK 1, beläget i Oskarström strax öster om Halmstad.

  1. Driftsform
    Egen regi
  2. Inriktning
    Boende för vuxna från 18 år
  3. Specialkompetens
    LSS, personkrets 1, Vuxna med autismspektrum eller utvecklingsstörning.

Om Gärdesgatan

Se en 3D-visning av en lägenhet här!

Gärdesgatans LSS har hög kompetens i personalgruppen och med det möjlighet att möta personer med problemskapande- och utmanande beteende. Vår målsättning är att stödja de boende på Gärdesgatan till ett självständigt liv med en känsla av sammanhang. Genom rätt bemötande, kontinuitet och högt engagemang skapar vi trygghet och en tillitsfull miljö att utvecklas i. Vi vill att de boende ska ha möjlighet
till en meningsfull sysselsättning och en aktiv fritid.

Målgrupp

På Gärdesgatan bor vuxna, kvinnor och män, inom personkrets 1 LSS (LSS §9:9). Vi erbjuder ett självständigt boende utifrån varje enskilds förmåga. Den enskildas rätt till självbestämmande ligger till grund för all daglig planering. Vi strävar efter att de som bor hos oss ska uppnå största möjliga delaktighet och självständighet med hänsyn tagen till sina unika förutsättningar. Hos oss har de boende möjlighet att ha husdjur.

Personal och kompetens

På Gärdesgatan har personalen lång erfarenhet av målgruppen. De har ett stort engagemang för de boende och drivs av viljan att kunna erbjuda goda levnadsförhållanden för den boende inom alla livsområden. Vi vill se lösningar istället för problem och vår strävan är att kunna erbjuda de som kommer till oss en tillvaro som de känner att de har kontroll över och där de kan utvecklas och finna livskvalitet. Personalgruppen har kontinuerlig extern handledning för att ge ett optimalt stöd och säkra en insats av hög kvalitet. Boendet är bemannat dygnet runt. Vi anpassar vår bemanning utifrån den enskildes individuella behov samt utifrån vårt uppdrag. Detta sker i en nära dialog med våra uppdragsgivare. Vår metod har sin grund i kognitionsteorier.

Vi arbetar med:
• tydliggörande pedagogik
• lågaffektivt bemötande
• AKK

Boendet

På Gärdesgatan får man ett modernt boende i fräscha lägenheter. Byggnaden är i två plan, och det finns hiss. Det finns 6 lägenheter, och alla har tillgång till en liten uteplats, på ovanvåningen genom en loftgång. Boendets planlösning ger möjlighet för både avskildhet och självvalt umgänge. Utomhus finns en rymlig och fin gemensam uteplats. Tomten och omgivningarna ger möjlighet till olika utomhusaktiviteter. Vi erbjuder också möjlighet för den som flyttar till oss att vara med och inreda sin lägenhet. Hos oss ska man skapa sitt eget hem och vi ger ett visst bidrag till inredning och färgval och är behjälpliga med det praktiska kring detta. Internet ingår i hyreskostnaden. I källaren på boendet har vi extra utrymme som vi kan använda för att ge plats åt de boendes intressen och kan inredas utifrån önskemål och behov. En liten extra lyx i boendemiljön. Gärdesgatans LSS ligger i Oskarström strax öster om Halmstad. Oskarström är ett samhälle med cirka 4000 invånare som ligger naturskönt utmed ån Nissan. På orten finns bland annat mataffärer, restauranger, bibliotek, gym, vårdcentral, friluftsbad och biograf. Det finns även skidbacke med lift och konstfrusen isbana. Med tåg tar man sig enkelt till Halmstad och vidare. Till Halmstad flygplats tar det cirka 20 minuter med bil.

Placeringsförfrågan