Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden

Glasbergavägen

För personer inom personkrets 1 med autism eller autismliknande tillstånd och psykiatrisk problematik.

 1. Driftsform
  Egen regi
 2. Målgrupp
  Vuxna från 18 år
 3. Inriktning
  LSS, personkrets 1, Vuxna med autismspektrum eller utvecklingsstörning.
 4. Antal platser
  6
 • Hitta hit Glasbergavägen 65 152 59 Södertälje
  Karta

Målgrupp

Män och kvinnor från 18 år, personkrets 1 med autismspektrum eller utvecklingsstörning.

Förhållningssätt

Personal och den boende tar tillsammans fram en individuell genomförandeplan med mål att nå självständighet i vardagen. Personalen lägger stor vikt vid att bygga upp en relation till varje boende och anpassar kraven efter den boendes dagsform.

Vi strävar efter att individen ska utvecklas och på sikt klara sig så självständigt som möjligt. Syftet är att den enskilde individen ska få större förståelse och inblick i hur samhället i stort fungerar vad gäller ekonomi, hälsa, myndigheter, relationer m.m.

Våra metoder har sin grund i kognitionsteorier. Vi arbetar i dagsläget utifrån tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.

Sysselsättning

Sysselsättning är en förutsättning för att man ska må bra. Vi hjälper till att planera skolgång, praktik eller annan sysselsättning utifrån individens styrkor, intressen och behov.

Fritid

Glasbergavägens läge ger utmärkta förutsättningar för både friluftsliv och andra aktiviteter. Närheten till Stockholm gör att man lätt kan ta del av det en storstad erbjuder vad gäller kultur, bio, sport, konserter, restaurangbesök m.m. Fritidsaktiviteter utgår alltid från den enskildes önskemål.

Placeringsförfrågan