Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden

Holmsund

Gruppbostad enligt LSS personkrets 1 i natursköna omgivningar i Gävle. Totalt finns det 6 st lägenheter om 40 kvm, alla med uteplats som också kan användas som egen ingång.

 1. Driftsform
  Egen regi
 2. Inriktning
  Vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
 3. Antal platser
  6
 • Hitta hit Normarksvägen 3 804 23 Gävle
  Karta

Om oss

Hos oss bor vuxna kvinnor och män inom personkrets 1 LSS (LSS §9:9). Det är en litet boende bestående av sex fullvärdiga lägenheter där alla har en egen uteplats. Vi har gemensamhetsutrymmen där man kan fika tillsammans, titta på TV och umgås om man vill. Det finns också en gemensam trädgård att umgås i.

Vi erbjuder ett boende med insatser utifrån varje enskilds behov och förmåga. Den enskildas rätt till självbestämmande ligger till grund för all daglig planering. Vi strävar efter att de som bor hos oss ska uppnå största möjliga delaktighet och självständighet med hänsyn tagen till sina unika förutsättningar.  

Personal och kompetens

Personalen har kompetens och erfarenhet att möta personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism och andra neuropsykiatriska diagnoser och psykiatriska diagnoser. Den enskilde och kontaktperson tar tillsammans fram en individuell genomförandeplan, som återspeglar den enskildes behov och förutsättningar för att skapa sig ett gott liv på Holmsund. Vi utgår ifrån ett lågaffektivt bemötande, visuell tydliggörande pedagogik och kunskap om funktionsnedsättningen. Personalen lägger stor vikt vid att bygga upp ett individuellt anpassat arbetssätt till varje boende. Vi vågar pröva nya saker utifrån den enskildes förutsättningar i syfte att den enskilde hela tiden ska ha möjlighet att utvecklas och träna på att klara olika moment själv och att på så sätt bli mer självständig och mer delaktig.

Metod

Vår metod har sin grund i kognitionsteorier. Vi arbetar med:

 • Tydliggörande pedagogik
 • Lågaffektivt bemötande
 • Alternativ och kompletterande kommunikation

Vi har en väl upparbetad kontakt med hälsocentralen i Bomhus och med och öppenvårdspsykiatrin i Gävle.

Personalgruppen har kontinuerlig metodhandledning för att hela tiden utveckla och kvalitetssäkra insatserna.

Boende, sysselsättning och fritid

Holmsund LSS byggdes 2016 och ligger strax utanför Gävle i ett lugnt villaområde. Det är nära till busshållplats, affärer, hälsocentral osv. Buss till Gävle tar ca 10 min.

En individuellt anpassad sysselsättning är något vi erbjuder för våra boende. Det finns ett upparbetat samarbete med den kommunala dagliga sysselsättningsverksamheten i Gävle. För de som inte har daglig verksamhet skapar vi rutiner och struktur i boendet utifrån behov och önskemål.

En aktiv fritid ser vi som en viktig del av livet. På Holmsund anpassas kultur- och fritidsutbudet efter den enskildes egna intressen och önskemål. Vi jobbar aktivt för att etablera nätverk med olika organisationer för att kunna erbjuda de aktiviteter som den enskilde önskar eller för att kunna föreslå aktiviteter om den enskilde vill prova något nytt. Vi har en verksamhetsbil vilket möjliggör att kunna åka på aktiviteter och utflykter med personal och med andra boende.

Placeringsförfrågan