Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden

Läbyvadsvägen

Läbyvadsvägens LSS ligger i Vadbacka, strax utanför centrala Uppsala och har målgrupp § 9.9 PK 1.

 1. Driftsform
  Egen regi
 2. Inriktning
  Boende för vuxna från 18 år
 3. Specialkompetens
  LSS, personkrets 1, Vuxna med autismspektrum eller utvecklingsstörning.
Emil Eklund verksamhetschef

Målgrupp

Män och kvinnor från 18 år, personkrets 1 med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
Vi välkomnar även personer med problemskapande beteende och tilläggsproblematik.

Vårt boende

Läbyvadsvägen har sex fullvärdiga lägenheter samt en lägenhet som fungerar som gemensamhetsutrymme.

Vårt arbetssätt

Den enskildes rätt till självbestämmande ligger till grund för all daglig planering, upprättande av genomförandeplan och aktivitetsplanering.

Vi strävar efter att varje boende ska uppnå
största möjliga delaktighet och självständighet, med hänsyn tagen till sina förmågor och förutsättningar.

Våra metoder har sin grund i kognitionsteorier. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och AKK.

Sysselsättning

Vi stöttar den enskilde i sin vardag gällande sysselsättning/ anpassat arbete, daglig verksamhet eller skolgång. Vi erbjuder även meningsfull fritid utifrån individuella önskemål, förutsättningar och behov.

Vi erbjuder:
 • Tydliggörande pedagogik
 • Lågaffektivt bemötande
 • AKK (alternativt kompletterande kommunikation)
 • Kognitiva hjälpmedel
 • Praktik/Sysselsättning/Skolgång

Fritid

Personal på boendet arbetar aktivt med att hjälpa individen med och till fritidssysselsättningar som individen själv önskar.

Placeringsförfrågan