Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden

Nästegårdsvägen

Nästegårdsvägen LSS är ett gruppboende för vuxna §9.9 PK 1, beläget i Örebro. Boendet drivs i egen regi med sex fullvärdiga lägenheter.

  1. Driftsform
    Egen regi
  2. Målgrupp
    Vuxna från 18 år
  3. Inriktning
    LSS, personkrets 1

Personal

På Nästegårdsvägen finns det personal dygnet runt. All vår personal har minst en grundläggande utbildning inom vård och omsorg samt erfarenhet inom LSS. Det är viktigt för oss att personalen får fortlöpande kompetensutveckling för att kunna ge dig det stöd och förutsättningar som du behöver.

Sjuksköterska finns att tillgå vid behov dygnet runt.

Du har en egen kontaktman som hjälper till att säkerställa kvalitén på den servicen och det stöd som ges. För att skapa trygghet och struktur för dig så har du veckovis samtal med din kontaktman där ni tillsammans planerar för aktiviteter.

Arbetssätt

Vi arbetar enligt Humanas tre grundläggande metoder: Låg affektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativ kompletterande kommunikation.

Vår vision ”Alla har rätt till ett bra liv” genomsyrar vårat arbetssätt. Vi jobbar enligt IBIC, individens behov i centrum. Insatsen planeras tillsammans med dig i den individuella genomförandeplanen och där dina behov står i fokus.

På Nästegårdsvägen arbetar vi för en bra hälsa och glädje. Vår inriktning är musik och rörelse, som vi använder på olika sätt och är individanpassade.

Placeringsförfrågan