Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden

Salbohed Västerfärnebo

Västerfärnebo välkomnar vuxna med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

 1. Driftsform
  Egen regi
 2. Inriktning
  Boende för vuxna
 3. Antal platser
  3
 4. Specialkompetens
  Vuxna personkrets 1 med problemskapande beteende.
 • Hitta hit Kopparbergsvägen 41 733 63 Salbohed
  Karta

Vårt boende

Enheten består av tre lägenheter. I huset finns också en gemensamhetsutrymme där de boende kan träffas för gemensamma aktiviteter.

Vårt arbetssätt

Den enskildes rätt till självbestämmande ligger till grund för all daglig planering, upprättandet av genomförandeplan och aktivitetsplanering. Vi strävar efter att varje boende ska uppnå största möjliga delaktighet och självständighet, med hänsyn tagen till var och ens förmågor och förutsättningar.

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Vi arbetar med att stödja den enskilde i sin vardag, gällande sysselsättning/anpassat arbete eller daglig verksamhet. Vi erbjuder även meningsfull fritid utifrån var och ens individuella önskemål, förutsättningar och behov.

Vi arbetar aktivt med Humanas värdegrund - ansvar, engagemang och glädje är centrala begrepp i vår verksamhet. Vi har hög personaltäthet vilket gör att vi oftast kan tillgodose den boendes önskemål om specifika aktiviteter. När man flyttar in hos oss får man som boende välja två ur personalen som man önskar ha som kontaktpersoner. Tillsammans med dem gör man en kartläggning av de färdigheter man har, denna ligger sedan till grund för genomförandeplanen. Samtlig personal är uppdaterade om och arbetar aktivt med dessa mål. 

Allt arbete tillsammans med de boende utgår ifrån den enskildes egen lägenhet vad gäller matlagning, städning och övrig adl-träning. Vi arbetar med:

 • Tydliggörande pedagogik
 • ADL-bedömning
 • Olika funktionsbedömningar
 • Kognitiva hjälpmedel
 • MI-samtal
 • Massage
 • Praktik/Sysselsättning
 • Lågaffektivt bemötande
 • AKK (alternativ kompletterande kommunikation)

Vår personal och kompetens

Vi har personal med olika bakgrund och kompetens. Vår strävan är att om man bor hos oss ska man utifrån sina förutsättningar få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. All personal genomgår utbildning i tydliggörande pedagogik, AKK, konflikthantering och MI-samtal. Tillgång till sjuksköterska och psykiatriläkare finns.

Placeringsförfrågan