Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden

Söderåsvägen

Söderåsvägens LSS är ett gruppboende för vuxna §9.9 PK 1, beläget i Kvidinge utanför Åstorp.

  1. Driftsform
    Egen regi
  2. Inriktning
    Boende för vuxna från 18 år
  3. Specialkompetens
    LSS, personkrets 1, Vuxna med autismspektrum eller utvecklingsstörning.

Om oss

Söderåsvägen är ett boende som kombinerar snabb tillgång till samhällsgemenskap med närhet till friluftsliv för en aktivare vardag. Här har vi hög kompetens och stor erfarenhet inom funktionsnedsättningsområdet med inriktning på problemskapande beteenden.

Vi kan ta emot placering med kort varsel samt hjälpa till med flytt.

Söderåsens gruppboende ligger i Kvidinge strax öster om skånska Åstorp. Kvidinge är ett mindre samhälle med affärer, restauranger och friluftsbad. Med tåg tar man sig enkelt till Helsingborg, Hässleholm och vidare. Till Ängelholms flygplats tar det cirka 20 minuter med bil.

Arbetssätt

Den enskildes rätt till självbestämmande ligger till grund för all daglig planering, upprättande av genomförandeplan och aktivitetsplanering. Vi strävar efter att varje boende ska uppnå största möjliga delaktighet och självständighet, med hänsyn tagen till sina förmågor och förutsättningar.

Söderåsvägen arbetar utifrån de metoder som är mest lämpade och anpassade efter varje individ för att stärka klientens färdigheter och uppnå klientens egna mål utifrån klientens förutsättningar, och har sin grund i kognitionsteorier. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik i form av AKK, TAKK samt MI och Studio III.

Vi stöttar den enskilde i sin vardag gällande sysselsättning och anpassat arbete eller daglig verksamhet. Vi erbjuder även meningsfull fritid utifrån individuella önskemål, förutsättningar och behov.

Personal och kompetens

Personalen som arbetar här är socialpedagoger, undersköterskor eller har annan utbildning inom socialt eller behandlingsarbete.

Personalgruppen har återkommande handledning av stödpedagoger i AKK och TAKK samt tillgång till handledning i bemötande av missbruk, utåtagerande samt självskadebeteende.

Vi anser att alla har rätt till ett bra liv vilket innebär att även samverkan kring klienten måste vara fullt fungerande för att uppnå bästa livskvalitén för våra klienter. Därför har vi ett bra och kontinuerligt samarbete med daglig verksamhet, skolor, sjukvård m fl. utifrån klientens självbestämmanderätt.

Placeringsförfrågan

Minela Zarifovic Placeringskoordinator vuxna

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär

Välkomna till Söderåsvägen

Titta in hos oss! Denna korta film visar hur det ser ut på vårt boende. Du får se både boendet samt lite av omgivningarna. Välkommen till oss!