Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden

St Olofsgatan

St Olofsgatans gruppboende ligger centralt beläget i Falköping och välkomnar vuxna personer som omfattas av personkrets 1 enligt LSS. Här finns moderna lägenheter där alla har egen ingång.

 1. Driftsform
  Egen regi
 2. Inriktning
  Boende för vuxna från 18 år
 3. Specialkompetens
  LSS, personkrets 1, Vuxna med autismspektrum eller utvecklingsstörning.
 • Hitta hit Per Larsgatan 2 521 47 Falköping
  Karta

Om oss

Den enskildes rätt till självbestämmande ligger till grund för all daglig planering, upprättande av genomförandeplan och aktivitetsplanering.

Vi strävar efter att varje boende ska uppnå största möjliga delaktighet och självständighet, med hänsyn tagen till sina förmågor och förutsättningar.

Stödet utformas individuellt i dialog mellan den enskilde och kontaktman. Stödet kan exempelvis bestå av:

 • Hitta en fritidssysselsättning och/eller sysselsättning
 • Genomföra aktiviteter 
 • Kontakt med familj och vänner
 • Kontakt med myndigheter
 • Hemliv (exempelvis matlagning, tvätt, personlig hygien)
 • Skapa struktur och rutiner i vardagen

Våra metoder har sin grund i kognitionsteorier. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och AKK. Vi stöttar den enskilde i sin vardag gällande sysselsättning/anpassat arbete eller daglig verksamhet. Vi erbjuder även meningsfull fritid utifrån individuella önskemål, förutsättningar och behov.

St Olofsgatan ligger centralt i Falköping. Falköping är en tätort i Västergötland med goda förbindelser till Göteborg och Stockholm. I staden finns gott om affärer och restauranger. Det finns också ett stort nöjesutbud och på Mösseberg finns skidbacke, motionsspår och badsjö.

Vi talar utöver svenska även engelska, tyska, arabiska, tigrinska och serbokroatiska.

Placeringsförfrågan