Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden

Storgatan

Här på Storgatan finns sex fina lägenheter för boende och en lägenhet där vi bedriver korttidsverksamhet.

 1. Driftsform
  Entreprenad
 2. Inriktning
  Boende för vuxna
 3. Antal platser
  6
 • Hitta hit Storgatans gruppbostad Storgatan 4 235 36 Vellinge
  Karta

Nina Karlsson
070-991 56 74 
nina.karlsson@humana.se

Telefonnummer till enheten:

040-425 674
0709-915 674

Vårt boende

Vi har ett fint gemensamt utrymme med kök och vardagsrum där vi umgås och har trevligt tillsammans. Aktiviteter på boendet är till exempel högläsning, måndagsmöte, biljard, tv-spel och några gånger i månaden anordnar vi temamiddagar mm.

Vårt arbetssätt

Vi jobbar med att skapa trygghet och att utforma individuellt stöd för våra boende. Vi arbetar mycket med TBA (Tillämpade Beteende Analyser). Alla har en personlig genomförandeplan. Så att varje boende får stöd och service i enlighet med de behov och önskemål som finns. Alla boende har en egen ordinarie kontaktman och en vice kontaktman i personalgruppen. Kontaktmannen ansvarar för att kundens genomförandeplan är aktuell och känd för alla som ger stöd och service till kunden.

Vår personal och kompetens

Personalen leds av vår verksamhetschef, och vi har en gruppledare på enheten. Vi har kompetent personal med gedigen erfarenhet av vård- och omsorgsarbete.