Trollebergsvägen

Trollebergsvägens gruppbostad ligger i Staffanstorp och välkomnar vuxna personer som omfattas av personkrets 1 enligt LSS, det vill säga autism, utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd.

 1. Driftsform
  Egen regi
 2. Målgrupp
  Vuxna från 18 år
 3. Inriktning
  LSS, personkrets 1, Vuxna med autismspektrum eller utvecklingsstörning.

Är du intresserad av en plats hos oss? Kontakta:

Joakim Tillberg Placeringskoordinator 0722-47 38 73

Om oss

Ladda ner PDF om Trollebergsvägen

Trollebergsvägen är en gruppbostad för vuxna personer som har en intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd. Boendet ligger i ett naturskönt på Trollebergs gods, cirka tre kilometer utanför centrala Lund.

Boendet består av sex nybyggda lägenheter samt gemensamt kök och vardagsrum som erbjuder möjlighet till samvaro med personal och grannar.

I anslutning till gruppbostaden finns det en busshållplats med bussar som regelbundet går från och till Lunds centrum. I Lund finns det goda kommunikationsmöjligheter med tåg, både till Malmö och norrut mot Stockholm. Till Sturups flygplats tar det cirka 20 minuter med bil.

Vårt arbetssätt

Vi som jobbar på Trollebergsvägen arbetar alla för att stötta den enskilde i vardagen till ett självständigt liv utifrån hens egna förutsättningar. Den enskilde erbjuds stöd av personal under dygnets alla timmar. Målet är att skapa en fungerande och trivsam vardag utifrån individuella behov och önskemål.

Stödet utformas individuellt i dialog med den enskilde och kontaktman. Stödet kan exempelvis bestå av:

 • Hitta en fritidssysselsättning och/eller sysselsättning
 • Genomföra aktiviteter 
 • Kontakt med familj och vänner
 • Kontakt med myndigheter
 • Hemliv (exempelvis matlagning, tvätt, personlig hygien)
 • Skapa struktur och rutiner i vardagen

Personal och metoder

Personal rekryteras utifrån personlig lämplighet och formell utbildning (till exempel specialpedagog och stödpedagog). På Trollebergsvägen arbetar vi utifrån individuella genomförandeplaner enligt IBIC (Individens behov i centrum) där den enskildes behov och önskemål står i fokus.

Personalen arbetar med följande metoder/förhållningssätt för att skapa de bästa förutsättningarna för de som bor på Trollebergsvägen:

 • Tydliggörande pedagogik
 • Tecken som stöd (AKK)
 • Lågaffektivt bemötande (LAB)
 • Motiverande samtal (MI)
 • Ett självständigt liv (ESL)

Humanas värdegrund; glädje, engagemang och ansvar präglar personalens arbete. Vill du veta mer om oss är du välkommen att ta kontakt för ett besök eller telefonsamtal.

Placeringsförfrågan

Joakim Tillberg Placeringskoordinator 0722-47 38 73

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär

Den 1 april 2020 öppnar vi upp dörrarna till ännu ett LSS-boende i egen regi. Trollebergsvägens gruppbostad utgörs av sex fullvärdiga lägenheter och stora gemensamma utrymmen.

Öppnar snart!

Den 1 april 2020 öppnar vi upp dörrarna till ännu ett LSS-boende i egen regi. Trollebergsvägens gruppbostad utgörs av sex fullvärdiga lägenheter och stora gemensamma utrymmen.