Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden

Trollebergsvägen

Trollebergsvägens gruppbostad ligger i Staffanstorp och välkomnar vuxna personer som omfattas av personkrets 1 enligt LSS, det vill säga autism, utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd. Gruppbostadens personal har kompetens och erfarenhet för att möta personer med missbruk.

 1. Driftsform
  Egen regi
 2. Målgrupp
  Vuxna från 18 år
 3. Inriktning
  LSS, personkrets 1

Om oss

Se en 3D-visning av en lägenhet här!

Ladda ner PDF om Trollebergsvägen

Trollebergsvägen är en gruppbostad för vuxna personer med autism, intellektuell funktionsnedsättning eller autismliknande tillstånd.

Gruppbostaden består av 6st omöblerade 2-rums lägenheter med enskild uteplats och förråd. Det ges möjlighet till gemensamhetsutrymmen för samvaro med personal och grannar. Beläget i ett naturskönt område i nära anslutning till centrala Lund och busshållplats. I Lund finns tågstation med förbindelser till bland annat Malmö, Helsingborg, Göteborg och Stockholm. En närhet till Lunds stora utbud av matbutiker, shopping, kulturaktiviteter, utbildningar och möjlighet till olika fritidsintressen. För den som gillar havet och skogen ligger Lommas fina sandstränder endast 7 km bort och Skrylle inom 2 mils avstånd där det ges möjlighet till vandring i skog, fiskevatten och motionsspår. På Trollebergsvägen finns en verksamhetsbil samt cykel för aktivitet tillsammans med personal.

Vårt arbetssätt

Personalen på Trollebergsvägen har till uppgift att stödja den enskilde i vardagen med målsättning om ökad självständighet utifrån individuella förutsättningar. Personalstöd erbjuds under dygnets alla timmar. Stödet ges bl.a. genom kravanpassning (balans mellan aktivitet och återhämtning), samt tillgänglighetsanpassning för ökad självständighet. Personal och enskild samverkar för en fungerande och trivsam vardag utifrån individuella behov och önskemål. Stödet utformas individuellt i dialog med den enskilde och kontaktman.

Exempel på aktiviteter som den enskilde ges stöd i:

 • Hitta en fritidssysselsättning och/eller sysselsättning
 • Genomföra aktiviteter och skapa en struktur i vardagen
 • Kontakt med familj, vänner och med myndigheter
 • Hemliv (exempelvis matlagning, tvätt, personlig hygien)
 • Samarbete och uppföljning i vardagen med eventuell öppenvårdskontakt

Samarbete

Insatser enligt LSS får inte omfatta behandling. I de fall en missbruksproblematik finns hos den enskilde, som är beviljad plats i gruppbostad, har Trollebergsvägen en etablerad samverkan med närliggande öppenvårdsverksamhet. Beslut om rätt till öppenvårdsinsats fattas av hemkommunens handläggare. Då det föreligger ett behov av stöd eller motiverande insatser kring aktivt eller tidigare missbruk erbjuds personalen hos oss handledning i lämpliga förhållningssätt.

Via Humanas aktivitetscenter i Höör erbjuds den enskilde (utan beslut om daglig verksamhet) en halvdag i veckan med möjlighet till meningsfulla aktiviteter. Det finns även möjligheter att beställa till arbetsförmågebedömning, arbetsterapeutisk funktionsbedömning samt ytterligare dagar och aktiviteter på aktivitetscenter.

Personal och metoder

Trollebergsvägen erbjuder den enskilde ett individanpassat stöd och den boende arbetar tillsammans med personal med en genomförandeplan enligt IBIC (individens behov i centrum).

Personalen arbetar med följande metoder/förhållningssätt för att skapa de bästa förutsättningarna för de som bor på Trollebergsvägen:

 • Tydliggörande pedagogik
 • Lågaffektivt bemötande (LAB)
 • Motiverande samtal (MI)
 • Ett självständigt liv (ESL)

Vi erbjuder den enskilde ett individanpassat stöd med utgångspunkt i ett salutogent förhållningssätt. Vill du veta mer om oss är du välkommen att ta kontakt för ett besök eller telefonsamtal.

Placeringsförfrågan

A person standing posing for the camera
Minela Zarifovic Placeringskoordinator 072-246 48 32

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär

I den här filmen kan du se hur vi har det hos oss på Trollebergsvägen. Kontakta oss om du har några frågor om boendet.   

Se vår film

I den här filmen kan du se hur vi har det hos oss på Trollebergsvägen. Kontakta oss om du har några frågor om boendet.