Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden

Vaskesta

Vaskesta LSS ligger centralt beläget cirka 2 kilometer från Gränby Centrum och cirka 4 kilometer från Uppsala Centralstation.

 1. Driftsform
  Egen regi
 2. Inriktning
  Boende för vuxna från 18 år
 3. Specialkompetens
  LSS, personkrets 1, vuxna med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
Jenny Åström bitr. verksamhetschef 073-033 62 44

Målgrupp

Vårt boende Vaskestas gruppbostad i Uppsala välkomnar personer som omfattas av personkrets 1 enligt LSS, det vill säga personer med lättare utvecklingsstörning, autism eller autism liknande tillstånd.

Vårt boende

Boendet består av sex moderna lägenheter med två rum och kök samt ljusa gemensamma utrymmen. I boendet får individen hjälp och stöd av personal i de situationer där det behövs gällande ADL, omvårdnad samt kultur- och fritidsaktiviteter. I boendet får individen hjälp och stöd av personal i de situationer där det behövs gällande ADL, omvårdnad samt kultur- och fritidsaktiviteter.

Vaskesta ligger öster om centrala Uppsala. Vi har närhet till Gränbystaden som är Uppsala största galleria med ett stort utbud av affärer, bio, restauranger, vårdcentral och apotek. Vi har även närhet till Ishall, tennis- och badmintonhall, friidrottsarena och ridskolor.

Vårt arbetssätt

Hos oss arbetar vi utifrån individens behov i centrum (IBIC). Vi planerar tillsammans den individuella genomförandeplanen, där de specifika behoven utifrån uppdraget står i fokus.

När du bor hos oss har du två kontaktmän. Det är två personer i personalgruppen som du själv får vara med att bestämma om vilka personer du känner dig mest bekväm med. Kontaktmännen hjälper dig lite extra med planering, schema och struktur. Tillsammans med kontaktman, gör vi en genomförandeplan med dig så att vi vet vilka mål du har samt vilka intressen som du vill bibehålla alternativt pröva på.

Ett av våra mål är att du ska bli så självständig som möjligt.

Vi arbetar utifrån tre grundmetoder det vill säga:

 • Tydliggörande pedagogik
 • AKK
 • LAB (låg affektivt bemötande)

Personalen får regelbundet handledning utifrån dessa metoder.

Sysselsättning

I Uppsala finns det ett stort utbud av daglig verksamhet. I de fall där daglig verksamhet inte är aktuell. Stöttar boendet den enskilde med att söka praktik eller arbete, efter önskemål.

Fritid

Personal på boendet arbetar aktivt med att hjälpa individen med och till fritidssysselsättningar som individen själv önskar.

Vår personal & kompetens

Vi har personal dygnet runt och bemanningen är anpassad utifrån verksamhetens behov. Hos oss arbetar både män och kvinnor, blandat åldersmässigt och kulturellt. All ordinarie personal har en grundläggande utbildning inom omvårdnadsprogrammet samt erfarenhet inom LSS. Många av våra vikarier studerar vid sidan om bland annat psykologi, pedagogik eller omvårdnad. Många av våra vikarier har en lång erfarenhet av att arbeta inom LSS Vi gör alltid en matchning innan en klient flyttar in för att säkerställa att individen får en bra start vid inflyttningen på Vaskesta.

Placeringsförfrågan