Vaskesta

Vaskesta LSS ligger centralt beläget cirka 2 kilometer från Gränby Centrum och cirka 4 kilometer från Uppsala Centralstation.

  1. Driftsform
    Egen regi
  2. Inriktning
    Boende för vuxna från 18 år
  3. Specialkompetens
    LSS, personkrets 1, vuxna med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Målgrupp

Män och kvinnor, 18 år och uppåt, personkrets 1, dvs. med autism, autismspektrumtillstånd eller lindrig utvecklingsstörning. Boendet arbetar med och har erfarenhet av utåtagerande problematik och andra former av beteenden som gör att de har svårt att fungera i olika situationer.

Vårt boende

Boendet består av sex moderna lägenheter med två rum och kök samt ljusa gemensamma utrymmen. I boendet får individen hjälp och stöd av personal i de situationer där det behövs gällande ADL, omvårdnad samt kultur- och fritidsaktiviteter.

Vårt arbetssätt

Målet för verksamheten är ett självständigt liv. Att hen ska fungera i sammanhang där hen kan utvecklas utifrån egna förutsättningar och intressen.

Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande. Vi använder oss av visuella hjälpmedel och tydliggörande pedagogik för att få vardagen att fungera.

Den boende får två kontaktmän som arbetar aktivt med att göra planeringar och skapa realistiska mål kring individen. Tillsammans gör vi en genomförandeplan som återspeglar individens behov och förutsättningar för ett gott liv.

Sysselsättning

I Uppsala finns det ett stort utbud av daglig verksamhet. I de fall där daglig verksamhet inte är aktuell. Stöttar boendet den enskilde med att söka praktik eller arbete, efter önskemål.

Fritid

Personal på boendet arbetar aktivt med att hjälpa individen med och till fritidssysselsättningar som individen själv önskar.

Placeringsförfrågan

Kontakta i första hand verksamhetsansvarig, kontaktuppgifter ovan. 

Joakim Tillberg Placeringskoordinator 0722-47 38 73

 

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär