Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden

Villa Torsjö

Villa Torsjö är beläget i ett lugnt naturområde drygt 1 km från Tyringe centrum, 13 km från Hässleholm. Tyringe är en vacker kurort med närhet till natur och rekreationsområden.

 1. Driftsform
  Egen regi
 2. Inriktning
  LSS §9:9 Pk 1
 3. Specialkompetens
  Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Hitta hit Torsjö 2871 282 31 Tyringe
  Karta
Marcu Danut Biträdande verksamhetschef 070-271 72 45

Telefonnummer till enheten:

0761-352 774

Vårt boende

Snabbfakta om Torsjö

 

Antal lägenheter:

 • 6

Lägenhetsstorlek:

 • 47 kvm

Lägenhetsstandard:

 • Kök: ugn, spishäll, tvättmaskin,  kyl, frysfack.
 • Badrum: Toalett, handfat, dusch.
 • Golvmatta och målade väggar.
 • Alla lägenheter har egen balkong/uteplats

Kommunikationer:

 • Tåg, 800 m från verksamheten

Tillgång till gemensamhetslokaler:

 • Vardagsrum med TV
 • Kök
 • Gemensam matsal
 • Uteplats

Måltider:

 • Planeras och lagas individuellt. Gemensam frukost och kvällsmat fredagar

Aktiviteter:

 • Individuella aktiviteter utifrån individens önskemål. Gemensamma aktiviteter planeras på husmöten på onsdagar varje vecka.

Övriga faciliteter i närområdet

 • Badhus, gym, restauranger inom gångavstånd.

Personaltäthet:

 • 2-3 personal dagtid. Sovande jour. Kan variera utifrån behov.

Enheten består av sex lägenheter som alla är utrustade med kök och toalett med dusch tvättmaskin/torktumlare. På bottenplan finns även ett massagerum/jacuzzirum samt två snouezelrum. I huset finns också en gemensamhetslägenhet där de boende kan träffas för gemensamma aktiviteter.

 

Vårt arbetssätt

Villa Torsjö lämpar sig för de som behöver mer avskildhet. Den enskildes rätt till självbestämmande ligger till grund för all daglig planering, upprättandet av genomförandeplan och aktivitetsplanering. Vi strävar efter att varje boende ska uppnå största möjliga delaktighet och självständighet, med hänsyn tagen till var och ens förmågor och förutsättningar. Förutom teammöten för att hålla personalen uppdaterad, så har vi även husmöten så att klienterna hålls delaktiga i verksamheten. Vi har en väldigt liten omsättning på klienter vilket visar att de som flyttar hit trivs.

Våra metoder har sin grund i kognitionsteorier och tydliggörande pedagogik. Vi arbetar med att stödja den enskilde i sin vardag, gällande sysselsättning/anpassat arbete eller daglig verksamhet. Vi erbjuder även meningsfull fritid utifrån var och ens individuella önskemål, förutsättningar och behov. Dokumentation är väldigt viktigt för oss. Men framförallt är ett bra och professionellt relationsskapande den viktigaste grunden i vårt arbete med klienten.

Vi arbetar aktivt med Humanas värdegrund, ansvar, engagemang och glädje är centrala begrepp i vår verksamhet. Bra samarbete och kontakt med andra enheter, verksamheter, vårdgivare och myndigheter är viktiga för oss, så att vi säkerställer att klienterna får allt det stöd och den hjälp de är i behov av och har rätt till.

Vi har hög personaltäthet vilket gör att vi oftast kan tillgodose den boendes önskemål om specifika aktiviteter. Klienten har alltid tillgång till personal dygnet runt för att garantera hens trygghet. Varje boende har två personal som kontaktmän. Tillsammans med dem gör man en kartläggning av de färdigheter man har, denna ligger sedan till grund för genomförandeplanen. Samtlig personal är uppdaterade om och arbetar aktivt med dessa mål. Vi arbetar med beteenderegistreringar vilket gör det lättare att följa upp och se vad vi kan hjälpa klienten med.

Allt arbete tillsammans med de boende utgår ifrån den enskildes egen lägenhet vad gäller matlagning, städning och övrig ADL-träning. Hos oss är också husdjur är välkomna.

Vi arbetar med:

 • Tydliggörande pedagogik
 • ADL-bedömning
 • Olika funktionsbedömningar
 • Kognitiva hjälpmedel
 • MI-samtal
 • Massage
 • Praktik/Sysselsättning
 • Snouezel
 • AKK (alternativ kompletterande kommunikation)

Vår personal och kompetens

Vi har personal med olika bakgrund och kompetens. Vår strävan är att om man bor hos oss ska man utifrån sina förutsättningar få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. All personal genomgår utbildning i tydliggörande pedagogik, AKK, konflikthantering och MI-samtal. Vi är duktiga på att bygga broar och vara lösningsfokuserade. Vi har liten omsättning på både ordinarie personal och klienter. Tillgång till sjuksköterska finns.

Gymnasiesärskola och särvux finns i Hässleholm (10 minuters resa). Möjlighet att ha daglig verksamhet finns också i Tyringe. För de som hellre vill ha praktikplatser så finns även den möjligheten.

Placeringsförfrågan

A person standing posing for the camera
Minela Zarifovic Placeringskoordinator 072-246 48 32

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär