Violgatan

Violgatans gruppbostad är belägen i Höör och välkomnar dig som omfattas av personkrets 3 enligt LSS. Med personkrets 3 menas andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

  1. Driftsform
    Egen regi
  2. Målgrupp
    Vuxna från 18 år
  3. Inriktning
    LSS, personkrets 3. Personer med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som ej beror på normalt åldrande och som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen

Är du intresserad av en plats hos oss? Kontakta:

Joakim Tillberg Placeringskoordinator 0722-47 38 73

Placeringsförfrågan

Joakim Tillberg Placeringskoordinator 0722-47 38 73

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär