Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden

Violgatan

Violgatans gruppbostad är belägen i Höör och välkomnar dig som omfattas av personkrets 3 enligt LSS. Med personkrets 3 menas andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

 1. Driftsform
  Egen regi
 2. Målgrupp
  Vuxna från 18 år
 3. Inriktning
  LSS, personkrets 3. Personer med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som ej beror på normalt åldrande och som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen

Om oss

Se en 3D-visning av Violgatan här!

Violgatan är en gruppbostad som välkomnar dig som omfattas av personkrets 3 enligt LSS.

Ladda ner PDF om Violgatan

Personkrets 3 omfattar dig med stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, och som till följd av detta har betydande svårigheter att, på egen hand, klara den dagliga livsföringen. Vi har kompetens och erfarenhet för att möta personer med missbruk, även i kombination med mer komplexa beteendestörningar.

Gruppbostaden består av sex omöblerade tvårumslägenheter med en planlösning som ger möjlighet för både avskildhet och självvalt umgänge. Närhet till affär, kollektivtrafik och övriga aktiviteter såsom badhus, gym, bibliotek, skog, sjö och djurpark.

På Violgatan finns en verksamhetsbil samt cykel för aktivitet tillsammans med personal.

Vårt arbetssätt

Personalen på Violgatan har till uppgift att stödja den enskilde i vardagen med målsättning om ökad självständighet utifrån individuella förutsättningar. Personalstöd erbjuds under dygnets alla timmar. Stödet ges bland annat genom kravanpassning (balans mellan aktivitet och återhämtning), samt tillgänglighetsanpassning för ökad självständighet. Personal och enskild samverkar för en fungerande och trivsam vardag utifrån individuella behov och önskemål. Exempel på aktiviteter som den enskilde ges stöd i:

 • Hitta en fritidssysselsättning och/eller sysselsättning 
 • Genomföra aktiviteter och skapa en struktur i vardagen 
 • Kontakt med familj, vänner och med myndigheter 
 • Hemliv (exempelvis matlagning, tvätt, personlig hygien) 
 • Samarbete och uppföljning i vardagen med eventuell öppenvårdskontakt 

Samarbete

Via Humanas öppenvård kan den enskilde  få behandling för alkohol-, narkotika-, spelmissbruk eller samtalskontakt med DBT-terapeut för behandling av självskadeproblematik. För att kunna få behandling via öppenvården krävs, förutom beslut om LSS-boende, även beslut om behandling i öppenvård. Behandlingen kan vid behov ske på Violgatan.  

Via Humanas aktivitetscenter i Höör erbjuds den enskilde (utan beslut om daglig verksamhet) en halvdag i veckan med möjlighet till meningsfulla aktiviteter. Det finns även möjligheter att beställa till arbetsförmågebedömning, arbetsterapeutisk funktionsbedömning samt ytterligare dagar och aktiviteter på aktivitetscenter.

Personal och metoder

Violgatan erbjuder den enskilde ett individanpassat stöd och den boende arbetar tillsammans med personal med en genomförandeplan enligt IBIC (individens behov i centrum).  

Personalen arbetar med Motiverande samtal (MI) och Lågaffektivt bemötande (LAB) för att skapa de bästa förutsättningarna för de boende på Violgatan.

Vill du veta mer om oss är du välkommen att ta kontakt med verksamhetschef för ett besök eller telefonsamtal. 

Placeringsförfrågan

A person standing posing for the camera
Minela Zarifovic Placeringskoordinator 072-246 48 32

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär