Violgatan

Violgatans gruppbostad är belägen i Höör och välkomnar vuxna personer som omfattas av personkrets 1 enligt LSS, det vill säga autism, utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd.

  1. Driftsform
    Egen regi
  2. Målgrupp
    Vuxna från 18 år
  3. Inriktning
    LSS, personkrets 1, Vuxna med autismspektrum eller utvecklingsstörning.

Är du intresserad av en plats hos oss? Kontakta:

Joakim Tillberg Placeringskoordinator 0722-47 38 73

Placeringsförfrågan

Joakim Tillberg Placeringskoordinator 0722-47 38 73

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär