Vretenvägen

Vretenvägens gruppbostad välkomnar vuxna personer som omfattas av personkrets 1 enligt LSS, det vill säga autism, utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd. Personalens kompetens och lokalernas utformning gör att boendet har stora möjligheter att ta emot personer med stora omsorgs-/omvårdnadsbehov.

  1. Driftsform
    Egen regi
  2. Inriktning
    Boende för vuxna från 18 år
  3. Specialkompetens
    LSS, personkrets 1, Vuxna med autismspektrum eller utvecklingsstörning.

Välkommen att kontakta:

Jenny Wilhelmsson Verksamhetschef
Joakim Tillberg Placeringskoordinator 0722-47 38 73

Placeringsförfrågan

Kontakta i första hand verksamhetsansvarig, kontaktuppgifter ovan. 

Joakim Tillberg Placeringskoordinator 0722-47 38 73

 

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär