Vretenvägen

Humana öppnar i december 2020 ytterligare en gruppbostad i Uppsala. Den nya gruppbostaden kommer att heta Vretenvägens gruppbostad och blir den fjärde som Humana driver i egen regi inom Uppsala kommun.

  1. Driftsform
    Egen regi
  2. Inriktning
    Boende för vuxna från 18 år
  3. Specialkompetens
    LSS, personkrets 1, Vuxna med autismspektrum eller utvecklingsstörning.

Välkommen att kontakta:

Anneli Dahlin Verksamhetschef
Joakim Tillberg Placeringskoordinator 0722-47 38 73

Vretenvägens gruppbostad välkomnar vuxna personer som omfattas av personkrets 1 enligt LSS, det vill säga autism, utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd. Bostaden omfattar sex fullt utrustade lägenheter samt tillhörande gemensamhetsutrymmen i form av kök, umgängesytor och utomhusmiljö.

Placeringsförfrågan

Kontakta i första hand verksamhetsansvarig, kontaktuppgifter ovan. 

Joakim Tillberg Placeringskoordinator 0722-47 38 73

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär