Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden

Fuga Daglig verksamhet

Fuga är en arbetsinriktad daglig verksamhet som riktar sig till dig i personkrets 1 inom LSS. Hos oss har du alltid en arbetshandledare nära till hans antingen på plats eller via telefon. Vi riktar oss främst till dig som behöver lätt till måttligt stöd. Vi har fem olika inriktningar att välja mellan. Du läser mer om dem nedan. Har du svårt att välja en inriktning så finns alltid möjligheten att variera dina arbetsuppgifter genom att delta i flera olika inriktningar. Vi anpassar vår verksamhet efter dig och dina önskemål. Ungefär 4 gånger per år brukar vi ha gemensamma aktiviteter så som att grilla tillsammans, anordna fester eller öppet hus.

  1. Driftsform
    Egen regi
  2. Inriktning
    Daglig verksamhet för vuxna 19-65 år
  3. Vem kan välja oss?
    Fuga är valbara enligt LOV i Sollentuna kommun, Järfälla kommun och Stockholms stad.

Arbetspraktik

För dig som har som långsiktigt mål att hitta ett arbete på öppna arbetsmarknaden

Läs mer om arbetspraktik
En person sitter i ateljen och färglägger en gipsfigur

Hantverket

För dig som är intresserad av en verksamhet med fokus på miljö, återbruk och skapande. Då kanske Hantverket skulle passa dig.

Läs mer om Hantverket

Montering

Om du helst vill arbeta inomhus och tycker om att räkna, sortera eller skruva.

Läs mer om montering

Park och trädgård

Om du tycker om att arbeta ute och röra på dig.

Läs mer om park och trädgård

Snickeri

Om du tycker om att snickra och måla.

Läs mer om snickeriet

Vår verksamhet

Verksamheten grundar sig i de tre begreppen självständighet, arbetsinnehåll och individuellt anpassade stödinsatser vilka tillsammans skapar förutsättningar för meningsfull sysselsättning inom ramen för daglig verksamhet.

Vårt arbetssätt

Det pedagogiska förhållningssättet hos Fuga utgår från grundprinciperna inom TEACCH, med tydliggörande pedagogik som verktyg i stöd och anpassning. Fokus ligger på individens styrkor, intressen och behov. Vi vill ta till vara och stärka de förmågor som finns och stötta när förmågan sviktar.
Inom Fuga arbetar vi också med alternativ kommunikation i form av text, bilder och tecken som ett komplement för de personer som av olika anledningar har en bristande kommunikativ förmåga.

Vi ger dig det "lilla extra"

Inom Fuga tror vi på ett livslångt lärande och vi vill skapa en verksamhet där varje individ ges möjlighet att lyckas och förutsättningar att växa.

Ansökan

Ansökan om insats samt val av utförare görs hos biståndsbedömare/LSS-handläggare som sedan skickar förfrågan och beställning till Fugas verksamhetschef.

Kontakta oss

Vill du komma på studiebesök eller fråga om lediga platser?

Jenny Wilhelmsson Verksamhetschef

 

Representerar du någon av våra samarbetspartners eller arbetar du för ett företag eller förening som vill anlita Fuga för ett uppdrag?


Kontakt Arbetspraktik

Jonas Sohlin Arbetshandledare

Kontakt övriga

Hantverket
Montering
Park och trädgård
Snickeriet