Tre kunder som gör arbetspraktik utomhus

Arbetspraktik

För dig som har som långsiktigt mål att hitta ett arbete på öppna arbetsmarknaden. Vi arbetar med att hitta individuella placeringar på olika företag och arbetsplatser.

Inom Arbetspraktik får du stöd och handledning från personal som arbetar på företaget där du är. Fugas arbetskonsulent planerar, besöker och följer upp alla placeringar inom inriktningen.

Om du arbetar på Arbetspraktik blir du också inbjuden att vara med när Fuga anordnar gemensamma aktiviteter som grillning, pingisturnering, fester och öppet hus.

Jonas Sohlin Arbetshandledare