1. Du är här: Sollentuna - Fuga Daglig verksamhet

Fuga Daglig verksamhet

Fuga bedriver arbetsinriktad daglig verksamhet med inriktning på Park och trädgård, Snickeri, Montering, Ateljé och Arbetspraktik.

  1. Driftsform
    Egen regi
  2. Inriktning
    Daglig verksamhet för vuxna 19-65 år
  3. Vem kan välja oss?
    Fuga är valbara enligt LOV i Sollentuna kommun, Järfälla kommun och Stockholms stad.
Tre kunder som gör arbetspraktik utomhus

Arbetspraktik

För dig som har som långsiktigt mål att hitta ett arbete på öppna arbetsmarknaden

Läs mer
En person sitter i ateljen och färglägger en gipsfigur

Ateljé

För dig som tycker om att arbeta med färg och form och skapa i olika material.

Läs mer
Delar som kan användas för montering

Montering

Om du helst vill arbeta inomhus och tycker om att räkna, sortera eller skruva.

Läs mer
Fyra personer hänger på ett staket och kollar in kossorna i hagen

Park och trädgård

Om du tycker om att arbeta ute och röra på dig.

Läs mer
En person spänner fast en bräda för att kunna snickra

Snickeri

Om du tycker om att snickra och måla.

Läs mer

Vår verksamhet

Verksamheten grundar sig i de tre begreppen självständighet, arbetsinnehåll och individuellt anpassade stödinsatser vilka tillsammans skapar förutsättningar för meningsfull sysselsättning inom ramen för daglig verksamhet.

Vårt arbetssätt

Det pedagogiska förhållningssättet hos Fuga utgår från grundprinciperna inom TEACCH, med tydliggörande pedagogik som verktyg i stöd och anpassning. Fokus ligger på individens styrkor, intressen och behov. Vi vill ta till vara och stärka de förmågor som finns och stötta när förmågan sviktar.
Inom Fuga arbetar vi också med alternativ kommunikation i form av text, bilder och tecken som ett komplement för de personer som av olika anledningar har en bristande kommunikativ förmåga.

Vi ger dig det "lilla extra"

Inom Fuga tror vi på ett livslångt lärande och vi vill skapa en verksamhet där varje individ ges möjlighet att lyckas och förutsättningar att växa.

Ansökan

Ansökan om insats samt val av utförare görs hos biståndsbedömare/LSS-handläggare som sedan skickar förfrågan och beställning till Fugas verksamhetschef.

Kontakta oss

Vill du komma på studiebesök eller fråga om lediga platser?

Jessica Persson Verksamhetschef

Är du privatperson och vill ha hjälp av oss med din tomt eller trädgård?

För privatpersoner Kund- och ordertelefon

Representerar du någon av våra samarbetspartners eller arbetar du för ett företag eller förening som vill anlita Fuga för ett uppdrag?

Mats Lenz Arbetskonsulent

Kontakt Arbetspraktik

Mats Lenz Arbetskonsulent

Kontakt övriga

Montering
Park och trädgård
Snickeriet