Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden

Verkstadsgatans dagliga verksamhet

Verkstadsgatan i Ängelholm är en arbetsinriktad daglig verksamhet som vänder sig till personer inom personkrets 1 LSS.

 1. Driftsform
  Egen regi
 2. Målgrupp
  Vuxna från 18 år
 3. Inriktning
  LSS, personkrets 1, vuxna med autism, utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd.
 • Hitta hit Verkstadsgatan 4 262 71 Ängelholm
  Karta

Vår verksamhet

Verkstadsgatan är en daglig verksamhet som vänder sig till dig inom personkrets 1 eller 2 enligt 1§ LSS, som inte har möjlighet att studera eller förvärvsarbeta och är i behov av en meningsfull vardag samt träning. Den dagliga verksamheten ska kunna stimulera till gemensamhet och samhörighet.
Genom att anpassa verksamheten efter dina behov så kommer vi kunna erbjuda aktiviteter som är habiliterande samt utvecklande för att komma ett steg närmre till ett arbete.   

Den dagliga verksamheten är uppdelad i två grupper för att på så vis lättare anpassa till dina behov.

Grupp 1

Riktar sig främst till dig inom personkrets 1 och i denna grupp så erbjuds specialanpassade aktiviteter utifrån dina individuella behov och färdigheter. Grupp 1 skall erbjudas en trygg miljö och tillgång till avskildhet. Du kan ha ett eget arbetsrum där du ska känna trygghet och ha tillgång till aktiviteter som passar dig. Det finns rum för att kunna vila och slappna av mellan aktiviteterna.  

Exempel på aktiviteter: Rita, måla, pyssla i vår ateljé eller skaparverkstad. Snickeriarbeten i vårt snickeri. Spela instrument, arbeta med lera, kommunikationsträning m.m.  

Grupp 2

Även här erbjuds individuella aktiviteter, men vi fokuserar mer på att komma ut och träna i samhället för att eventuellt kunna få en praktikplats. Även enklare vaktmästaruppdrag såsom exempelvis att sätta upp tavlor och gardiner, trädgårdsarbete, åka till återvinning, parkarbete, snickeri etc. 
Vi kan också hjälpa till i verksamheter och föreningar för att träna och öka framtida praktik- och arbetsmöjligheter.  

Personal och arbetssätt

All personal utbildas i Humanas tre grundläggande metoder: 

 • Lågaffektivt bemötande 
 • Alternativ och kompletterande kommunikation 
 • Tydliggörande pedagogik 

Vi anpassar stöd och insatser utifrån dina individuella behov och förutsättningar. Verkstadsgatan bygger på självständighet, inflytande, arbetsinnehåll och individuellt anpassat stöd. Vi vill ta tillvara och stärka de förmågor som finns och stötta när förmågan sviktar. 

Övrigt

Varje år har vi på enheten sommar- och julfest samt bjuder in till öppet hus för allmänheten. Vi erbjuder fysisk aktivitet genom exempelvis promenader. 

På Verkstadsgatans dagliga verksamhet tror vi på ett livslångt lärande och vill skapa verksamhet där du ges möjlighet att lyckas och få förutsättningar att växa. 

Ansökan

Ansökan om insats samt val av utförare, görs hos biståndsbedömare/LSS handläggare. 

Kontakta oss

Vill du komma på studiebesök eller fråga om lediga platser? 

Johannes Torstensson 
Tel: 073-447 87 25 
E-post: johannes.torstensson@humana.se