1. Start
  2. LSS
  3. Gruppboende
""

Gruppboende

Humana finns i hela Sverige och erbjuder gruppbostäder enligt LSS för personkrets 1, 2 och 3. Vi erbjuder en långsiktig planering utifrån individuella förutsättningar, hjälpbehov och önskemål. Allt stöd ges med delaktighet och självbestämmande som högsta prioritet.

LSS-gruppboende – alla har rätt till ett bra liv

LSS är en rättighetslagstiftning som syftar till att garantera personer med särskilda behov goda levnadsvillkor. Att bo i gruppbostad innebär att du bor själv men aldrig är ensam. Personal finns tillgänglig dygnet runt och erbjuder den enskilde ett individuellt utformat stöd utifrån intresse och behov.

För att säkerställa att den enskilde ges rätt stöd utbildas personalen i de arbetssätt som rekommenderas av Socialstyrelsen (alternativ kompletterande kommunikation, lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik) för personer som omfattas av LSS. Humanas personal har en god kompetens för att bemöta boende med olika förutsättningar och diagnoser på rätt sätt. Vi lägger stor vikt vid personalens kompetens och att boendet har rätt miljömässiga förutsättningar för de som ska bo där. Humana erbjuder därför grupp- och servicebostäder som har särskilda inriktningar, exempelvis högre personaltäthet eller särskild kompetens hos personalen, men även miljömässiga anpassningar som ökad ljudisolering, egen in- och utgång, flera gemensamma umgängesytor med mera.

Stöttning av lyhörd personal för ökad självständighet

I en bra vardag ska varje individ känna sig sedd, uppskattad och förstådd. Därför ger personalen på våra gruppboenden ett stöd som anpassas på individnivå. Våra centrala metoder är lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativ eller kompletterande kommunikation (AKK). Målet är att ge alla en trygg miljö, förutsägbarhet i den egna vardagen och möjlighet att uttrycka sig och kommunicera med omvärlden.

Öppenvård och LSS-boende

Vi på Humana kan numera, med vår breda kompetens inom många olika verksamheter, även erbjuda klienter på något av våra LSS-boenden i södra Sverige insatser via vår öppenvård.

Om öppenvård i LSS

Via öppenvården kan den boende få behandling för alkohol-, narkotika- och/eller spelmissbruk. Det finns även möjlighet att få en samtalskontakt med DBT-terapeut för behandling av självskadeproblematik.

För att kunna få behandling via öppenvården krävs, förutom beslut om LSS-boende, även beslut om behandling i öppenvård. Personalen på boendet är behjälplig vid kontakt med öppenvården och med transport till och från densamma.

Humana erbjuder flera LSS-boenden med kompetens inom personkrets 1, 2 och 3.

På följande boenden kan öppenvård erbjudas:

Utformningen av våra gruppbostäder enligt LSS

Varje gruppboende är naturligtvis utformat på ett eget sätt. Många av våra alternativ är belägna nära naturen i lugna områden, med goda kommunikationer. Vissa ligger närmare centrum med bekvämligheter som affär och bibliotek. Andra gruppbostäder har nära till fritidsaktiviteter i naturen, badplatser, ridskolor, föreningsliv och idrottsplatser.

Varje person får en egen lägenhet i byggnaden, i anslutning till gemensamma utrymmen som kan användas av den som vill. I de gemensamma utrymmena kan det finnas soffor, fåtöljer, tvättstuga, TV och kök. Lägenheterna är anpassade för målgruppen på gruppboendet.

Till exempel kan möjlighet till enskild in- och utgång, separering av gemensamt kök och vardagsrum, och separata uteplatser för varje lägenhet vara viktiga faktorer för en bekväm boendemiljö för vissa målgrupper.

Så hjälper Humana de boende att växa

Våra LSS-gruppboenden ska ge människor en plattform för att leva ett så självständigt liv som möjligt, utifrån deras förutsättningar. Vår utgångspunkt är vad individen har för behov och intresserar sig för. Utifrån det strävar vi efter att möjliggöra ett bra liv, med lösningsfokuserade arbetssätt.

En struktur vi använder på gruppboenden är en genomförandeplan enligt IBIC (individens behov i centrum). En del av det här stödet kan till exempel vara att hjälpa individen hitta en sysselsättning eller hobby de trivs med, att hantera kontakt med myndigheter, skapa struktur i vardagen och ha kontakt med familj och vänner.