Hem 08-599 299 00 Växel
Kontakta oss Här hittar du våra kontaktuppgifter.
Många människor som är på en bazar.

Habiliteket erbjuder barn med flerfunktionsnedsättning plats i specialanpassad förskola, grundsärskola, fritids, korttidstillsyn och korttidsvistelse. Vi har en bred och unik kompetens av att ta emot barn med flerfunktionsnedsättning. Vi arbetar utifrån en helhetssyn med en röd tråd som spänner från förskola till skola och korttids.

Habilitekets styrkor:

  • Helhetssyn på barnet
  • Vår egen arbetsmodell: Hability
  • Bred specialkompetens
  • Kontinuitet
  • Trygg miljö
  • Små grupper
  • Individuellt utformade aktiviteter
  • Träning och stimulans i lekens form

Habiliteringsinsatser vävs in naturligt i den dagliga verksamheten antingen genom Habilitekets egna terapeuter, eller genom handledning från Habilitering & Hälsa. Våra lokaler är specialanpassade för att tillgodose barnens behov.