Hem 08-599 299 00 Växel
Kontakta oss Här hittar du våra kontaktuppgifter.

På Habilitekets förskola är aktiviteterna anpassade till det enskilda barnets förutsättningar i enlighet med förskolans läroplan.

Vi ger barnen gott om tid, det är viktigt att uppleva med sina sinnen. Vi arbetar för trygghet och glädje i barnens vardag. På Habilitekets förskola är leken i fokus. I lekens form sammanflätas rörelseträning och pedagogisk stimulans. Barnen leker oftast i mindre grupper. Vi har många olika lekstunder då vi till exempel tränar samspel i Relation Play, sinnesstimulering i musikrummet eller vita rummet. Vi har också sångstunder, gruppgymnastik eller utelek. Utelekplatsen erbjuder gungor, rutschkana, anpassade sandlådor, linbana och mycket annat spännande.

Vi följer förskolans läroplan och utformar individuella planer i nära samverkan med barnens föräldrar. Förskolebarnen börjar ofta hos oss i tvåårsåldern och har möjlighet att sakta skolas över till förskoleklass inför hösten det år de fyller sex år.

Att känna det man inte kan se, att höra det man inte kan känna, att få uppleva det där lilla extra det kan vi erbjuda på Habiliteket.

Kontakta oss