Hem 08-599 299 00 Växel
Kontakta oss Här hittar du våra kontaktuppgifter.
Några kunder som har utflykt med Humanas personal

Grundsärskola med inriktning träningsskola

Tillbaka till Habiliteket

Upplevelser och lek blandat med träning är undervisning och leder till lärande och utveckling.

Det är i mötet med barnen där glädje och skratt är kryddan i vardagen som utveckling sker. Varje elev ska känna trygghet och ges förutsättningar till ett rikt liv. För varje enskild elev finns en individuell utvecklingsplan. Den syftar till att ge eleven goda förutsättningar för en helhetsutveckling. Dessa utvecklingsplaner utformas utifrån kursplanens fem ämnesområden. Elevens utvecklingsplan utarbetas i samråd med föräldrarna och följer eleven under hela tiden på Habiliteket.

Vår skola omfattas av klasser från förskoleklass upp till årskurs 9. Den som behöver mer tid för att nå målen kan få möjlighet till det under ett tionde år.

Fritidsverksamheten

På Fritids eller Korttidstillsyn för barn över 12 år (LSS) får barnen möjlighet till lek och egna ”kan själv” upplevelser. Fritidsaktiviteterna vävs in under dagen och personalen ger stöd utifrån barnens individuella behov. Fritids arrangerar friluftsdagar och även idrottsdagar tillsammans med våra sjukgymnaster.

Kontakta oss