Hem 08-599 299 00 Växel
Kontakta oss Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Habiliteket erbjuder barn med flerfunktionsnedsättning plats i specialanpassad förskola, grundsärskola, fritids, korttidstillsyn och korttidsvistelse.

Flerfunktions- nedsättning

Habiliteket har en bred och unik kompetens av att ta emot barn med flerfunktionsnedsättning. Vi arbetar utifrån en helhetssyn med en röd tråd som spänner från förskola till skola och korttids. Barnen möter samma personal vilket ger trygghet och kontinuitet. I skolans och förskolans arbetslag finns grundskollärare, förskollärare, barnskötare, arbetsterapeut, sjukgymnast och logoped. De utgör ett väl sammansvetsat arbetslag, med många års erfarenhet av verksamhet för barn med flerfunktionsnedsättning.

Individuell planering

Barnen får individuellt planerad och anpassad träning i lekens form. Vi utgår från individen och ser och bemöter varje barn på dess nivå och arbetar för att vidareutveckla färdigheter och kunskaper. Vi erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter. Det är vår starka övertygelse att det ska vara roligt att träna och lära sig nya saker! Både den inre och yttre miljön är anpassad efter barnens behov. Det gör att Habiliteket är en trygg och stimulerande miljö där barnen får möjlighet att växa och utvecklas.

Mat och dryck

Habiliteket har ett kök med egen kock som tillagar all mat. Verksamheten är BioGAStronom, vilket innebär att vi även tar ansvar för en bättre miljö genom att återvinna matavfall. 

Lediga platser

Just nu har vi lediga platser inom skolverksamheten och korttids på Habiliteket. Vi tar emot barn med flerfunktionsnedsättning.

Vill du komma på studiebesök eller fråga om lediga platser? Ta kontakt med vår rektor!

Kontakta oss