Habilitekets verksamhetschef

Tomas Kaneko arbetar som TF Rektor och verksamhetschef för hela verksamheten.

Tomas har tidigare varit verksamhetschef på både korttids och barnboenden inom LSS med barn på både hög och låg utvecklingsnivå inom Autismspektrumet.

Tomas Kaneko, verksamhetschef
Tomas Kaneko Verksamhetschef