Vår historia

Habiliteket var från början en landstingsdriven specialförskola.

1995 skulle Täby kommun egentligen tagit över verksamheten från Landstinget men Täby kommun var inne på att prova privatisering av förskolan i kommunen. De ville inte driva Myran, som verksamheten då hette, vidare. Fyra medarbetare, Karin, Kerstin, Caroline och Pia startade då verksamheten.

Grundarna döpte om verksamheten till Habiliteket. Verksamheten utvecklades och korttids som tidigare bara hade lånat lokalen blev snart en del av Habiliteket. Skoltillstånd söktes och utökningen med högstadium kom 2007. Eftersom affärsidén alltid varit att samarbeta på bästa sätt kring barnen och deras behov, har Habiliteket hela tiden utvecklat arbetssättet, som numera heter Hability. Idag omfattar verksamheten förskola, grundsärskola och korttidsverksamhet. Skola och förskola har 30 platser och Korttidsverksamheten har åtta platser/helg. Totalt arbetar ett 60-tal personer inom verksamheterna. Habiliteket ägs sedan 2011 av Humana AB.