Vår personal

Habiliteket har engagerad och kvalificerad personal. Arbetet bedrivs i arbetslag som är kopplat till en barn- eller elevgrupp.

Arbetslaget består av pedagog, barnskötare, sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped och specialpedagog. Terapeutgruppen är antingen vår egen personal eller terapeuter från Habilitering & Hälsa.

Alla anställda får fortbildning löpande. Vi fortbildas i lyft-, och bärteknik, matning, syn och hörsel, diagnoser, lek, epilepsi, brand, HLR med mera. Habiliteket har utarbetat en egen friskvårdspolicy.

På korttids

Personalen som arbetar i korttidsverksamheten är engagerad och entusiastisk. Personaltätheten är hög. I varje helg finns en helgansvarig som ansvarar för den löpande verksamheten i helgen.

Personalen på korttidsverksamheten intern utbildas av Habiliteket och handleds av personal från Habilitekets skola kring gemensamma barn. Habiliteket fortbildar personalen och arrangerar kvällskurser i bland annat HLR, matning och lek.